Stäng
Språk
Meny

Sesam, öppna dig!

Nu ska även den kinesiska landsbygden få tillgång optisk fiber vilket inte bara kommer gynna byborna utan även e-handelsföretaget Alibaba, ett nytt innehav i Carnegie Emerging Markets. Mona Stenmark som förvaltar fonden skriver i en kommentar varför hon tror på företaget.

Alibaba grundades 1998 och är den största e-handelsplattformen i Kina och globalt. Alibaba tillhandahåller marknadsplatser/plattformar för handel mellan konsumenter (C2C), handel mellan företag (B2B) och mellan företag och konsumenter (B2C) och har alltså inte själva någon direktförsäljning.

Bolaget har slagit rekord i försäljningsvärde under 2015, de har sålt varor till ett värde av 3 000 miljarder yuan (ungefär lika mycket i svenska kronor). Målet är att nå 6 000 miljarder yuan 2020. Alibabas intäkter genereras främst genom online-annonsering och avgifter för marknadsföringstjänster.

Taobao heter marknadsplatsen som förbinder privata konsumenter med varandra (C2C). Taobao ger även individer möjlighet att öppna en onlineshop på websidan.

T-mall är marknadsplatsen som förbinder företag till konsumenter (B2C). Här måste säljaren vara en legal entitet (en officiell tillverkare eller en registrerat varumärke t ex). Det ställs högre krav att sälja på T-mall och här ska även alla produkter vara äkthetsgaranterade.

Alibabas system för betalning hette tidigare Alipay men döptes 2014 om till Ant Financial Services Group som ett led i arbetet att utöka bolagets erbjudande inom finansiella tjänster, bl.a. genom försäljning av försäkringar, betalningsappar och lån till företag som vill sätta upp virtuella affärer hos Alibaba. Namnet Ant (myra) är valt utifrån att markera styrkan i affärsidén att många små deltagare som arbetar tillsammans blir starka.

En av de främsta drivkrafterna för bolaget är den ökade köpkraften hos den kinesiska konsumenten och det faktum att e-handel växer. I Kinas nya femårsplan som annonserades i dagarna finns ”Internet-ekonomi” med som en av de stora satsningarna och man vill stötta de stora spelarna (bl.a. Alibaba) för att behålla sina ledande positioner inom den globala e-handeln.

Alibaba är ett ledande företag i sin sektor och vi ser stor potential för att e-handeIn kommer att fortsätta växa. Det är ett mycket lönsamt företag med marginaler runt 50 procent och med potential att bli ännu mer lönsamt genom intäktsgenerering av ytterligare tjänster, framförallt i mobilen. Att kinesiska staten dessutom ser det som ett prioriteringsområde gör situationen än mer gynnsam. Målet är bland annat att nå ut med optisk fiber till 98 procent av byarna under de kommande 5 åren, vilket ger en betydande andel av befolkningen möjlighet att handla på nätet. Bolaget fortsätter även att förbättra sin logistikservice samt sin internationella e-handel.

Aktien börsnoterades 2014 och är världens största börsintroduktion hittills. Efter noteringen gick aktien starkt för att sedan ha en svagare utveckling fram till slutet av 2015. I början av 2016 gick aktien återigen svagt och vi såg ett tillfälle att investera i bolaget. (Se bild nedan). Sedan i mitten av februari ingår Alibaba som ett innehav i Carnegie Emerging Markets och väger i dagsläget 4,5 procent av fonden.

Fler artiklar

En bank med tillväxtmöjligheter

En bank med tillväxtmöjligheter

Carnegie Emerging Markets sjönk 0,8 procent men summerar 2016 till en uppgång om 11,8 procent. Vi ökar i fillipinska banken BDO. I december höjde som förväntat Fed, den amerikanska centralbanken,...

Mona Stenmark 2 januari 2017
Minskad exponering mot Mexiko

Minskad exponering mot Mexiko

I november kom så det oväntade resultatet i det amerikanska presidentvalet som fick den amerikanska börsen att gå upp på förväntningar om mer expansiv politik och räntehöjningar, men som skakade...

Mona Stenmark 5 december 2016
Latinamerika starkast

Latinamerika starkast

I oktober fortsatte fokus att ligga på spekulationer kring det amerikanska presidentvalet. Sannolikheten för en räntehöjning i december ökade efter hökaktiga kommentarer från USA:s centralbank tillsammans med BNP-siffror för tredje...

Mona Stenmark 8 november 2016