Stäng
Språk
Meny

”Situationen är välkänd sedan flera år”

De asiatiska marknaderna utvecklades svagt i september. Utvecklingen i Kina fortsätter att vara negativ för börsen. Indien däremot noterade ny all time high nivå under månaden.

Det framstår nu allt tydligare att Kinas reformambitioner vad gäller teknologi- och internetbolag tillsammans med åtstramningar för fastighetssektorn och en ambitiös miljöagenda kommer att inverka negativt på landets BNP-tillväxt. Kina anser sig ha utrymme för dessa reformer i år eftersom ekonomin visar en stark återhämtning efter pandemin. BNP-prognosen i år ligger på 12 procent tillväxt. Eftersom målet är att växa med 6 procent finns det utrymme för strukturella åtgärder.

”Bolaget har skulder på totalt 300 miljarder dollar. Bolaget har skulder på flera nivåer, dels till bankerna och via företagsobligationer, dels till privatpersoner i form av handpenning på bostäder samt strukturerade investeringsprodukter som sålts via försäkringsbolagen”.

För ett år sedan infördes kreditstopp för byggbolag med för hög skuldsättning. Det resulterar nu i att Kinas största fastighets- och byggföretag, China Evergrande, inte klarar att betala räntorna på sina lån. Bolaget har skulder på totalt 300 miljarder dollar. Bolaget har skulder på flera nivåer, dels till bankerna och via företagsobligationer, dels till privatpersoner i form av handpenning på bostäder samt strukturerade investeringsprodukter som sålts via försäkringsbolagen.

Försäljningen av nya bostäder föll med 20 procent i augusti. Det innebär att kassaflödet för flera byggbolag är negativt. Situationen är välkänd sedan flera år. Det är dock först nu med kreditåtstramningen som problemet blir akut. Kinas byggprojekt utgör en betydande del av ekonomins tillväxt.

Provinsregeringarna tävlar nu om att uppfylla sina beting avseende koldioxidutsläpp. Det har på kort tid skapat en energikris i Kina, där elen stängs av eller ransoneras till industrin. Kolpriserna rusar i höjden samtidigt som kraftbolagen säljer elen till fasta priser. Det finns inget incitament att producera el med förlust. Produktionen av stål och cement begränsas. Åtgärderna är effektiva för att minska utsläppen men får konsekvenser både för industrin och för ekonomin.

Slutsatsen blir att Kinas industrialiseringsfas är över. Genom att strypa industrin når man miljömålen. Tillväxtbortfallet balanseras genom höjda löner till arbetarna, vilket ger ökad köpkraft, (och sämre lönsamhet för företagen). Målet är att öka konsumtion och service som andel av BNP. Resultatet blir också att Kinas konkurrenskraft för export av varor urholkas. Tillsammans med de miljöskatter som EU planerar att införa på varor som transporteras från Kina, påverkas västvärldens företag negativt genom högre kostnad för komponenter till sin produktion. Globaliseringen med outsourcing av produktion till Kina kommer i framtiden vara ohållbar i dubbel bemärkelse. Jag tror vi befinner oss i början av en strukturell förändring för globala försörjningskedjor av varor.

Mer om fonden

Carnegie Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Kina sänker tillväxtmålet
Carnegie Asia

Kina sänker tillväxtmålet

Vi kan nu konstatera att Kinas ekonomiska tillväxt föll till en nivå under 4 procent för andra halvåret. En stram kreditpolicy de senaste åren tillsammans med omfattande strukturförändringar för näringslivet,...

Gunnar Påhlson 3 januari 2022
Inflationshot tvingar Fed att agera
Carnegie Asia

Inflationshot tvingar Fed att agera

Inflationen i USA har stigit till över 4 procent. I EU är inflationen 4,5 procent. Höga råvarupriser, stigande olje- och gas priser ger högre energinota för industrier och hushåll. Logistikproblem...

Gunnar Påhlson 6 december 2021
”Många bolag hade fallit till en attraktiv värderingsnivå”
Carnegie Asia

”Många bolag hade fallit till en attraktiv värderingsnivå”

De asiatiska marknaderna fortsatte med negativ utveckling i oktober. Kinas inköpsindex för oktober indikerar en svagare utveckling för ekonomin under andra halvåret. Samtidigt stiger producentpriserna som en följd av högre...

Gunnar Påhlson 3 november 2021