Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Rysslandsfond

Situationen fortsätter att förvärras

Inga förbättringar kan skönjas utan den geopolitiska situationen fortsätter snarare att förvärras. Den ryska retoriken blir allt hårdare såväl internt som externt. En fullständig militarisering av landet håller på att genomföras. Isoleringen av Ryssland kommer att fortsätta och bli värre så länge kriget pågår.

Vi har för närvarande inga förhoppningar om att vi som utlänningar ska kunna börja handla igen eller att vi på något sätt ska kunna komma åt våra tillgångar. Ryska bolag fortsätter dock att betala ut utdelningar. Hittills har vi fått in över en miljard rubel på vårt s-konto i Moskva. Tyvärr kommer vi inte heller åt dessa pengar och vi kan inte använda dem till något.

Den ryska offensiv som länge pågått runt Backhmut verkar ha kört fast. Ryssland har lidit enorma förluster och verkar nu ha brist på både manskap och materiel. En ny mobilisering planeras och man undersöker möjligheterna att köpa stora kvantiteter vapen från Nordkorea. Regimen i Moskva är helt uppenbart desperat.

Ryssarna gör nu allt det kan för att undvika sanktionerna mot ryska oljeprodukter. Förutom till Indien ökar nu exporten till Afrika och Mellanöstern kraftigt. Exporten av bensin till oljelandet Nigeria har till exempel ökat och står nu för 30 procent av exporten till Afrika. Förmodligen blandas de ryska produkterna ut med nigerianska för att sedan säljas vidare. Den ryska skuggflottan av oljetankerns ökar också sin kapacitet kraftigt. För närvarande växer den med 25-30 skepp per månad, skepp som i många fall är för gamla och egentligen skulle ha skrotats. Skicket på dessa skepp gör att en miljökatastrof rycker allt närmare.

Krigsförbrytartribunalen i Haag har utfärdat en arresteringsorder mot brottslingen Putin för den etniska rensning som deporteringen av ukrainska barn innebär. Det finns också sekretessbelagda arresteringsorder för ytterligare krigsbrott som av utredningstekniska skäl inte offentliggjorts. Ryssland har förstås reagerat mycket kraftigt och till och med hotat att attackera domstolen med kärnvapen.

De båda diktatorerna Putin och Xi Jinping träffades nyligen i Moskva. Tydligen ska de ha varit överens om det mesta. Framför allt var de överens om hur mycket de hatar USA och västerlandet. Det var dock tydligt att Putin var den underordnade av de två.

Författare

Fredrik Colliander

MSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1990 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2000.