Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Sju bolag som levererar

Oktober fylldes av utmaningar för såväl den globala som svenska ekonomin. Men det finns intressanta case. Deckers Outdoor, Kjell Group, Knowit, American Tower, OX2, Lifco och Handelsbanken – det är några bolag som Carnegie Fonders förvaltare väljer att lyfta fram efter månadens rapportflod.

Simon Reinius, förvaltare av Carnegie Quality Small Cap, kommenterar Deckers Outdoor som sticker ut bland portföljens innehav.

Deckers Outdoor levererade en omsättningstillväxt på 25% jämfört med samma kvartal förra året. De ökade lönsamheten och drev en ökning i rörelseresultatet på 75%. Även om konsumentmarknaden har blivit svagare generellt så fortsätter bolaget att växa genom att ta marknadsandelar från konkurrenterna med sina skomärken HOKA och UGG. Det här är en faktor som gör bolaget mer konjunkturokänsligt än sektorn i stort och det är ett tydligt tecken på företagets förmåga att navigera dagens svåra marknadsförhållande.”

Skomärket Hoka ingår i Deckers Outdoor.

Viktor Henriksson, förvaltare av Carnegie Micro Cap, berättar om två bolag som tidigare i år haft det motigt, men kvartalsrapporterna visar på ljusning.

Kjell Group (Kjell & Company) levererade ett tredje kvartal som var sensationellt. Omsättning, lönsamhet och kassaflöde var väsentligt bättre än väntat. Vi gillar Kjell, men bolaget har haft motvind senaste året drivet av externa faktorer. Ingen av dessa faktorer har väl egentligen förbättrats i Q3, därför är det glädjande att se att bolaget på egen kraft vänt utvecklingen. Lite samma sak ser vi hos it-konsulten Knowit som har en tuff marknad, men med hårt jobb och kostnadsfokus ändå lyckas leverera en god lönsamhet. Bra jobbat!”

Carnegie Listed Infrastuctures förvaltare Emanuel Furubo säger att en tredjedel av fondens innehav har rapporterat kvartalssiffror och reaktionerna är över lag positiva.

”Mobilmastbolaget American Tower bjöd på muntra tongångar och noterar att efterfrågan för deras datacenter fortsätter leverera över deras förväntningar. Utbyggnaden av 5G är fortsatt i en tidig fas, vilket i sin tur kräver fortsatta investeringar. Enligt bolaget har att den globala datakonsumtionen fördubblats de senaste två åren. Goda framtidsutsikter tycker vi, och marknaden höll med och handlade upp aktien 8% efter rapporten.”

Anna Strömberg, förvaltare av Carnegie All Cap, kommenterar OX2.

”Vi har positionerat portföljen utifrån en förväntad sämre ekonomi med en större övervikt mot investment grade och en mer defensiv high yield del. Trots detta så taktar fonden en bit över 8% och givet att nedsidan är begränsad i nuvarande prissättning i en del utmanande innehav som vi beskrivit ovan så ser vi att det är rimligt att förvänta sig en avkastning på cirka 7% efter avgifter kommande året.”

John Strömgren

John Strömgren och Simon Blecher

Blandfonden Carnegie Strategifond förvaltas av John Strömgren. Han rapporterar om Lifco som imponerar:

”Ett praktexempel är Lifco som levererade ytterligare en stark rapport. Samtliga affärsområden uppvisade god tillväxt och lönsamhetsförbättringar, och ett väldigt starkt kassaflöde bidrog till att ytterligare stärka den redan stabila balansräkningen.”

”Lifco:s strategi att förvärva bolag med eget kassaflöde har visat sig framgångsrikt i många år och vi ser nu att detta kommer bidra till att bolaget fortsätter växa även med den högre räntenivån. Den flexibla strukturen inom divisionerna gör att de snabbt kan anpassa kostnadsbasen till efterfrågan vilket ger bra möjligheter att försvara marginaler i ett svagare konjunkturläge.”

Simon Blecher, medförvaltare av Carnegie Strategifond, tillägger:

”Det relativt nya aktieinnehavet Handelsbanken presenterade en väldigt stark rapport. De belönades på börsen och vi tror att bolagets defensiva kvaliteter kommer att belönas i denna volatila marknad. Som resultat har vi börjat reducera vår skuldexponering mot Handelsbanken när vi ser bättre potential i att äga aktien.”