Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Småbolagsfond

Skanska nytt innehav

Vi har under månaden tagit in Skanska som ett nytt innehav. Här tror vi risk kontra potential är god, då kursen kommit ned och svagheter i bostadsbyggande redan inträffat och förväntas fortsätta. En stor del av Skanska är projektutveckling i egen regi, och hur man än vrider och vänder på en rimlig rabatt så värderas övrig byggverksamhet till bara några få gånger ett normaliserat rörelseresultat.

Det är sällan värderingar kommer i kapp SOTP, men i Skanska har vi ett kassaflöde att luta oss tillbaka mot. Från det får vi utdelningar och mer investeringar i projekt, vilket i sin tur skapar mer värde. Nu går vi in i en svagare konjunktur med en rekordstark orderbok och nettokassa. Historiskt har dessutom styrelsen inte varit rädda för extrautdelningar. Börsen kommer kanske aldrig prisa in projektutvecklingen till fullo, vilket vi tycker caset klarar sig utan.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.