Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Infrastructure

Skuldtak och AI

Utvecklingen för globala aktier gick sidledes under månaden men svenska investerare kan ändå glädja sig åt en positiv utveckling till följd av en fortsatt svagare krona. Uppgången på världsmarknaden i år kan beskrivas som smal, där de fem största bolagen i MSCI:s världsindex bidragit med nästan hälften av avkastningen.

Diskussioner om höjningen av USA:s skuldtak tyngde till viss del aktier inom förnybar energi, på oro om att stödpaketet Inflation Reduction Act skulle förändras. I slutet av månaden kom dock ett principiellt avtal om att höja taket och vad som hittills framkommit innebär det inga förändringar inom dessa delar. De långsiktiga utsikterna för segmentet bedömer vi som fortsatt mycket starka.

Carnegie Listed Infrastructure hade en god utveckling under månaden och gick bättre än fondens jämförelseindex, drivet av fondens innehav inom avfallshantering och digital infrastruktur. Innehavet Digital Realty Trust, som äger och driver datacenter, gick sista veckan i månaden upp tvåsiffrigt i kölvattnet av halvledarbolaget Nvidias urstarka rapport som reflekterade accelererande efterfrågan av infrastruktur för AI-satsningar. Enkelt uttryckt, AI-modellerna behöver beräkningskraft och datalagring, och där är Digital Realty väl positionerat att hjälpa till.

I början av månaden kom Landis+Gyr med en stark rapport, bolaget tillverkar smarta elmätare som är en nyckel i att effektivisera världens elnät. Mätarna blir också allt smartare och Landis satsar på att även utveckla mjukvara för att tillvarata den data som genereras. Det klimatmässiga värdet är tydligt och bolaget har själva räknat fram att deras produkter under 2022 medförde att 9,5 miljoner ton koldioxidutsläpp har undvikits.

Infrastruktur fortsätter vara ett spännande område med många attraktiva egenskaper som inflationsskydd, naturliga monopol och stabil efterfrågan som är mindre påverkad av konjunktursvängningar. Hållbar infrastruktur har också långsiktig medvind från de massiva satsningar som görs för att lyckas i övergången till hållbara, cirkulera samhällen. Portföljen är väl positionerad för att avnjuta den långsiktiga tillväxten dessa och kommande infrastruktursatsningar kommer skapa.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. Började på OPM 2015 och kom sedan till Carnegie Fonder 2021 i samband med förvärvet av OPM. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Listed Private Equity, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.