Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Slagigt februari

Marknaden fortsatte kraftigt upp i början av februari och SAX-index var som mest upp drygt 5 procent på månaden men föll sedan tillbaka till minus för att återigen hämta sig mot slutet av månaden och stänga något upp. Amerikanska centralbanken Federal Reserve, den Europeiska centralbanken ECB och den svenska Riksbanken höjde alla sina styrräntor, samtidigt så kom bland annat arbetsmarknadsstatistik från USA som visade på klart fler nya jobb än väntat. Aktiemarknaden försöker tolka fortsatt hopp om en bättre konjunktur än befarat med oro över att centralbankernas stävjande av inflationen knäcker konjunkturen.

Lifco rapporterade ett stark fjärde kvartalet med 21 procent försäljningstillväxt, varav 9,5 procent organisk tillväxt, och en förbättring av den redan starka rörelsemarginalen (EBITA) med 151 punkter år över år till 21,8 procent. Lifco är en serieförvärvare med fantastiska marginaler. Det betyder inte att bolaget är immunt mot en konjunkturnedgång men däremot att bolagets motståndskraft vid sämre tider, såväl som högre räntor, är synnerligen god. Lifco är ett mångårigt kärninnehav i Sverigefonden.

Ett annat glädjeämne i februari var det mindre innehavet Elekta. Sverigefonden byggde en position i Elekta under fjolåret när vinsterna pressades av pandemieffekter som försvårade installationer på sjukhusen och höjde kostnadsläget via kraftigt ökade logistik-kostnader. Elekta initierade ett kostnadsbesparingsprogram som började bära frukt under kvartalet. Tillsammans med förbättrad access till sjukhusen så överraskade bolagets försäljning såväl som marginaler återigen positivt. Efter en längre period av motvind så bedömer vi att Elekta bör stå inför klart bättre tider.

Electrolux hade redan vinstvarnat i januari men rapporten för fjärde kvartalet lyckades ändå göra marknaden besviken. Electrolux har gått från aktieåterköp till slopad utdelning på ett år och bolaget har initierat ett behövligt kostnadsbesparingsprogram. Det enskilt viktigaste i Electrolux är dock att bolaget får ordning på lönsamheten i den nordamerikanska marknaden. Fundamentalt är aktien mycket billig, men för en omvärdering krävs att ledningen levererar på uppsatta planer.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.