Stäng
Språk
Meny

”Slutsatsen blir att Kinas regeringen har behov att stärka sitt grepp om makten”

De asiatiska marknaderna utvecklades positivt under juni. Under våren har oro för inflation, som ett resultat av stora globala stödåtgärder från centralbankerna, varit ett återkommande tema. Budskapet från Fed, USA:s centralbank, nyligen att man kommer att agera för att undvika en överhettning av ekonomin, lugnade dessa farhågor. Resultatet blev att räntorna sjönk, dollarn försvagdes på marginalen och vi fick se en återhämtning för tillväxtorienterade aktier samtidigt som så kallade ”value bolag” korrigerade.

Detta borde gynna de asiatiska börserna, framförallt Kina, Taiwan och Sydkorea som är exportfokuserade och också beroende av internationella kapitalflöden. Nu återstår det att se om denna trend håller i sig. Tillväxtbolag är efter förra årets snabba uppgångar förhållandevis högt värderade.

Det finns också flera faktorer som stör just nu. Framförallt i Kina.

Relationerna mellan USA och Kina är fortfarande efter Bidens tillträde mycket spända. USA har inte lättat på handelstarifferna utan tvärtom skärpt kraven på Kina avseende vilka företag som får köpa amerikansk teknologi. Biden är också betydligt mer intresserad av utrikespolitik än vad Trump var. USA har ökat sin närvaro i Asien under året. Nu senast genomfördes en militärövning tillsammans med Japan, i syfte att markera närvaro och som stöd för Taiwans oberoende. Det var säkert ingen tillfällighet att övningen genomfördes strax innan Kina firade sitt jubileum med anledning av att det var 100 år sedan kommunistpartiet bildades den 1 juli.

I juni börsnoterades taxiappen Didi, (Kinas version av Uber). Ett par dagar efter noteringen valde kinesiska myndigheter att blockera Didi:s app för nedladdning. Det är tydligt att myndigheternas granskning av de entreprenördrivna internetbolagen fortsätter. I detta fall angavs att Didi hade brutit mot reglerna för hur användardata lagras och används. Tidigare har både Alibaba och Tencent fått anmärkningar för hur man använt sin monopolliknande ställning i affärssyfte.

”Privatägda bolag i flera branscher tvingas förhålla sig till ett striktare regelverk och en anpassning av sina affärsmodeller”

Slutsatsen blir att Kinas regeringen har behov att stärka sitt grepp om makten och att privatägda bolag i flera branscher tvingas förhålla sig till ett striktare regelverk och en anpassning av sina affärsmodeller. Flera kinesiska entreprenörer har genom sina framgångsrika bolag och med sina populära interbaserade appar, erhållit för mycket ekonomisk makt, för att det ska tålas av kommunistpartiet och Xi Jinping.

Fonden minskade tidigare i år innehavet i Tencent. Denna månad reducerades innehaven i Alibaba och i JD.com.

Mer om fonden

Carnegie Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Mitt liv som ”Fed watcher”
Carnegie Asia

Mitt liv som ”Fed watcher”

De asiatiska marknaderna tillbringade maj med att trampa vatten. Det var lite grann som att simma motströms. Bolagen tjänar pengar och man anstränger sig, men man kommer ingen vart. Lokala...

Gunnar Påhlson 4 juni 2021
Portföljbolagen som gynnas av omställningarna
Carnegie Asia

Portföljbolagen som gynnas av omställningarna

De asiatiska marknaderna föll tillbaka under april. Carnegie Asia föll i värde med 1,2 procent. Vi har tidigare skrivit om intressanta investeringsteman i Asien. Flera av dessa drivs av ett...

Gunnar Påhlson 7 maj 2021
Alla vill ha elbil och förnybar energi – men ingen vill investera i nya gruvor
Carnegie Asia

Alla vill ha elbil och förnybar energi – men ingen vill investera i nya gruvor

Efterfrågan på basmetaller som koppar och aluminium förväntas öka kraftigt framöver. Priserna på LME har redan stigit sedan förra året. Priset på till exempel koppar har mer än dubblats sedan...

Gunnar Påhlson 26 april 2021