Stäng
Språk
Meny

Små ränterörelser och oförändrad portfölj

Räntemarknaden var relativt lugn under månaden med små rörelser trots ECBs besked om yterliggare och relativt kraftiga expansiva åtgärder något vi skrivit om tidigare, skriver Carnegie Obligationsfonds förvaltare Babak Houshmand.

Den amerikanska centralbanken väljer att tona ner sina framtida räntehöjningar i kölvattnet av den marknadsturbulens vi upplevt där man även är orolig för den kinesiska valutan samt den högt värderade dollarn som försvagar amerikansk export. Detta kommer ha följdeffekter för Riksbanken som får fortsätta vara expansiv.

En tioårig svensk statsobligation handlas på drygt 0,51 procent, upp något från föregående månad. Samma mönster ser man genom hela räntekurvan för svenska statsobligationer där rörelserna var begränsade i mars. Detta gäller de flesta västländer, men amerikansk ränta var något mer volatil under månaden och stängde ungefär där den öppnade.

Portföljen var relativt oförändrad i och med att ränterörelserna var små under månaden och Carnegie Obligationsfond backade med 0,02 procent och är upp 1,27 procent på året. Durationen är fortsatt oförändrad runt 3,4 år, vilket är i det lägre spannet av fondens mandat att jämföra med index som ligger runt 5,5 år.

Med negativ ränta upp till fem år på statsobligationer och rörliga referensräntor kan inte löpande avkastning bli positiv i tillgångsslaget, men kan det däremot om räntor fortsätter falla. Den stora frågan är om inflationen vänder så Riksbanken kan höja styrräntorna och återgå till mer normala nivåer. Carnegie Obligationsfond kommer ha en positiv avkastning om svenska räntor fortsätter falla.

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Flyttlasset går från GBG till STHLM

Flyttlasset går från GBG till STHLM

Svenska marknadsräntor föll tillbaka något under efter svag inflationsstatistik för att sedan åter stiga efter en stark BNP-siffra i slutet av februari. Stibor noterades marginellt högre och avslutade månaden på...

Mikael Engvall 4 mars 2019