Stäng
Språk
Meny

Småbolagsfonden lämnar spelsektorn

Oktober var en händelserik månad som karaktäriserades av såväl kvartalsrapporter som en svag börsutveckling. Carnegie Småbolagsfond backade med 5,95%.

I oktober tog vi in MTG som ett nytt innehav i fonden. Efter att ha inlett året starkt, till viss del drivet av den annonserade försäljningen av TV-verksamheten till danska TDC, har aktiekursen haft en tråkig utveckling. En inställd transaktion med TDC, en halvårsrapport som inte levde upp till förväntningarna samt en utdelning av Kinneviks aktier i MTG har satt press på aktiekursen. Det är inte självklart att alla aktieägare i Kinnevik vill vara aktieägare i MTG. Vi ser värderingen som attraktiv.

Telias köp av TV4 under sommaren visar att det görs affärer i sektorn, så kanske är sista ordet inte sagt kring MTG:s medietillgångar. Vi ser goda förutsättningar för en bättre resultatutveckling under andra halvåret och gör bedömningen att de ofrivilliga ägare i MTG som inte vill vara kvar bör ha sålt vid det här laget. Vi ser den kommande uppdelningen av bolaget som tydligt värdeskapande då den snabbväxande delen, MTGx inte kan värderas på samma sätt som den stabila TV-verksamheten, Nordic Entertainment. Uppdelningen väntas äga rum under första kvartalet 2019.

Som ett led i vårt fokus på ansvarsfulla investeringar lämnade vi i oktober gamblingsektorn och har avyttrat fondens innehav i Kindred och Catena Media. Vi gör bedömningen att båda dessa bolag är välskötta och ansvarstagande, beslutet gäller branschen. Fonden kommer framgent inte att investera i sektorn.

Vi har i tidigare månadsbrev lyft fram Elanders halvårsrapport som lovande och i niomånadersrapporten som publicerades i oktober fick vi våra förhoppningar bekräftade. Förlusthärdarna som tyngt lönsamheten under året är åtgärdade samtidigt som den starka organiska tillväxten fortsätter. Med den lönsamhet och tillväxt som bolaget uppvisar i det tredje kvartalet är aktien synnerligen lågt värderad.

Cloetta redovisade ett resultat för årets tredje kvartal i linje med förväntningarna. Med tanke på den varma sommaren, som snarare manat till konsumtion av glass och kylda drycker, tycker vi att ett resultat i linje med förväntningarna var klart godkänt. Aktien har utvecklats dåligt under sommaren och värderingen är låg och aktieägarna får en rejäl direktavkastning. Ledningens initiativ beträffande såväl lönsamhet som försäljningstillväxt är lovvärda och vi gör bedömningen att bolaget är på rätt väg. Vi uppskattar Cloettas defensiva kvalitéer och finner dem åtråvärda i dagens tider av konjunkturoro. Vi har ökat vårt innehav i oktober.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Drömaffär i Småbolagsfonden
Carnegie Småbolagsfond

Drömaffär i Småbolagsfonden

Oktoberbörsen var mycket stark. Stockholmsbörsen ökade med 4,0%, småbolagsindex var inte fullt så starkt med en uppgång om 2,7%. Carnegie Småbolagsfond steg med 0,2%. Förvaltaren Viktor Henriksson redogör för de...

Viktor Henriksson 6 november 2019
Stark månad för byggelatarat
Carnegie Småbolagsfond

Stark månad för byggelatarat

Septemberbörsen utvecklades positivt. Stockholmsbörsen ökade med 2,9 procent, småbolagsindex var något svagare med en uppgång om 1,0 procent. Carnegie Småbolagsfond steg med 0,4 procent. Byggrelaterade aktier hade en bra månad....

Viktor Henriksson 4 oktober 2019
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019