Stäng
Språk
Meny

Småbolagsfonden ökar i Bufab

Carnegie Småbolagsfond backade med 1,3 procent i augusti, en månad då nyhetsrapporteringen dominerades av utvecklingen i Nordkorea. Naturligtvis är den oroande men vår grundinställning är att ingen av de inblandade tjänar på en upptrappning av konflikten.

Stockholmsbörsens svaghet under sommarmånaderna kan nog snarare tillskrivas den svaga dollarkursen. Generellt är aktiviteten hos småbolagen god och vi ser goda möjligheter till starka kvartalsrapporter för årets tredje kvartal. Den försvagade dollarkursen oroar många svenska aktieinvesterare men de flesta småbolag har en begränsad exponering.

Vi besökte Bufab i augusti. Vi äger bolaget för att bolaget är välskött och har en tilltalande affärsidé. Att, förenklat, förse europeisk industri med skruvar och muttrar tror vi är en långsiktigt god affärsmodell. Bolaget är ett av få bolag som gynnas såväl av den goda europeiska industrikonjunkturen som av den försvagade dollarkursen. En stor del av inköpen görs i dollar vilket bör bidra till en förbättrad lönsamhet under avslutningen av detta år. Eftersom europeisk industrikonjunktur är god tror vi på en god efterfrågan från kunderna. Denna tes förstärktes vid vårt besök hos bolaget. Vi har ökat innehavet under sommaren.

Vi har även träffat byggbolaget Serneke som är ett innehav i fonden sedan börsnoteringen i våras. Bolaget har presterat mycket bra sedan noteringen avseende såväl omsättning, orderingång som lönsamhet. Serneke fick en del negativa tidningsartiklar i samband med noteringen vilket påverkade den initiala kurssättningen. Bolagets prestationer sedan noteringen har dock övertygat och kursutvecklingen har varit god.

Det råder för närvarande en osäkerhet avseende den svenska bostadsmarknaden, och en lugnare utveckling är sannolik. Vid vårt möte med Serneke bekräftas dock bilden av den starka svenska byggmarknaden vi såg i det andra kvartalets orderingång. Bolaget har en stor mängd byggrätter som betingar ett signifikant värde, även i en lugnare bostadsmarknad, vilket ger aktien ett gott värderingsstöd. Vi har ökat innehavet under sommaren.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stark månad för byggelatarat
Carnegie Småbolagsfond

Stark månad för byggelatarat

Septemberbörsen utvecklades positivt. Stockholmsbörsen ökade med 2,9 procent, småbolagsindex var något svagare med en uppgång om 1,0 procent. Carnegie Småbolagsfond steg med 0,4 procent. Byggrelaterade aktier hade en bra månad....

Viktor Henriksson 4 oktober 2019
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Månadens bästa innehav: Stillfront
Carnegie Småbolagsfond

Månadens bästa innehav: Stillfront

Augustibörsen utvecklades negativt. Stockholmsbörsen backade med 1,2%, småbolagsindex var något mindre dåligt med en nedgång om 0,9%. Carnegie Småbolagsfond A steg med 2,3% augusti. Stillfront var Småbolagsfondens bästa innehav i...

Viktor Henriksson 9 september 2019