Stäng
Språk
Meny

Småbolagsfonden trotsar nedgångar

December bjöd på generellt fallande börskurser. Stockholmsbörsen backade med 4,1 procent och småbolagsindex med 1,1 procent. Carnegie Småbolagsfond steg däremot med 2,0 procent och under 2015 steg fonden med 34,2 procent.

Månadens stora glädjeämne var det nya innehavet Nordnet med ett kurslyft om 30 procent. Vi finner värdering och direktavkastning tilltalande såväl i absoluta termer som relativt konkurrenten Avanza. För närvarande råder en hög aktivitetsnivå bland Nordnets kunder, i det korta perspektivet är aktivitetsnivån svår att förutspå eftersom den till stor del hänger ihop med börshumöret. I ett längre perspektiv är vi dock övertygade om att Nordnet fortsätter ta marknadsandelar från storbankerna.

Avanza har presterat bättre under senare år och här förväntar vi oss en uppryckning från Nordnets sida. T.ex tror vi på en förbättrad hemsida, samt en lansering av bolån under 2016. Vi ser den goda kursutvecklingen i december snarast som en reaktion på en mycket svag kursutveckling under föregående månader.

Elanders steg med 13 procent i december efter att ha förvärvat tyska förpacknings- och specialtryckbolaget Schmid Druck. Det är inget stort förvärv, men värderingen ser mycket attraktiv ut. Förvärvet ger ett positivt tillskott till Elanders resultat som är ett bra exempel på att bolag i tråkiga branscher kan göra bra ifrån sig genom en kombination av innovativt tänkande och förvärv. Med huvudägaren Carl Bennet i ryggen tror vi på en fortsatt positiv utveckling.

Hoist, som är ett stort innehav i fonden, fortsatte sin goda utveckling och steg med 11 procent i december. Bolaget har expanderat kraftigt och köpt en stor mängd skuldportföljer under de senaste tre åren. Vi gör bedömningen att det har varit en korrekt strategi och förväntar oss att Hoist redovisar stigande vinster kommande år. De meddelar att man ser fortsatt goda möjligheter till förvärv av skuldportföljer. Vi tror på fortsatt expansion och ser fortsatta portföljförvärv samt sannolikt även inträde på nya marknader under 2016 som sannolikt. Bolagets värdering är attraktiv och vi finner den ocykliska tillväxten tilltalande i dagens låginflationsmiljö.

Vi finner även Hoists sektorkollega Intrum Justitia attraktiv och ökade innehavet i december. Bolagets mångårige vd Lars Wollung fick lämna bolaget i november vilket naturligtvis skapat en viss osäkerhet. Tillförordnad vd, Erik Forsberg, har inte legat på latsidan. Bolaget har i december såväl gjort ett signifikant portföljförvärv som förstärkt bankfinansieringen och deklarerat en tydlig ambition att öka förvärvstakten framöver. Vi finner värderingen som tilltalande och ser ett köpläge i spåren av den turbulens som varit.

Mer om fonden

Carnegie Småbolagsfond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Solid norsksvensk storaffär

Solid norsksvensk storaffär

Intrum Justitia köper norska Lindorff och skapar en storspelare inom kredithantering. Intrum-aktien stiger kraftigt, vilket gynnar Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Sverigefond. Vinnare är också Carnegie Corporate Bond och Carnegie Strategifond som...

Erik Amcoff 4 november 2016
Haldex – månadens bästa aktie

Haldex – månadens bästa aktie

Carnegie Småbolagsfond hade en positiv månad, +8,1 procent i juli. Den viktigaste händelsen för fonden under perioden var budet på verkstadsbolaget, skriver Viktor Henriksson. Haldex steg med 31 procent i...

Viktor Henriksson 3 augusti 2016