Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Asia

Snabb återhämtning i Kina – Trots ökad Covidspridning

De asiatiska marknaderna fick en snabb återhämtning i november lett av kraftiga uppgångar för kinesiska aktier.

Efter partikongressen var beskedet från kommunistpartiet att Kinas nollvision mot Covid fortsätter att gälla. Vaccinationsgraden hos befolkningen är inte tillräcklig och smittspridningen ökade snabbt igen. Sedan kom beskedet om att gradvis anpassa covidpolicyn för att lindra effekten på ekonomin. I själva verket införde man nya nedstängningar av flera provinser inklusive Guangdong och Chongqing. Protesterna hos folket tilltog i styrka och arbetarna flydde från Foxconns fabrik i Shenzen där Apple tillverkar sina telefoner. Nu bytte man fot igen och meddelade att man gradvis ska öppna samhället. Det är bara att konstatera att kinas ledning har förlorat kontrollen över smittspridningen. Samtidigt kom nya stödåtgärder med färsk finansiering från de statliga bankerna till de fastighetsbolag som har likviditetsbrist.

Man brukar anta att marknadens prissättning är effektiv. I Kinas fall är vi långt ifrån en marknad som styrs av fundamentala faktorer. Det är inte vinstförväntningar och värdering, utan Covidspridningen, myndigheternas policybeslut och interventioner som bestämmer utvecklingen.

Om kinesiska aktier är billiga eller inte kan vi lämna därhän. Faktum är att många bolag var översålda och många investerare hade för låg exponering mot Kina. Några exempel på kursrörelser den senaste månaden; Tencent, + 40%, Alibaba, +30%, JD.com, 51%, Netease, +28%, China Overseas Land 41% och Meituan Dianping, +31%.

Fonden ökade exponeringen mot Kina i början av november, trots avsaknad av fundamentalt stöd. Fonden har i dagsläget cirka 24 procent av kapitalet investerat i Kina, vilket även det är lägre än marknadsvikt. Nyinvestering gjordes i Meituan Dianping, Pinduoduo samt Kuaishou Technology.

Innehavet i Tencent såldes vid månadens slut med anledning av att vår ESG-rådgivare, Sustainalytics, bedömt att Tencent bryter mot FN:s principer avseende mänskliga rättigheter. I Tencents fall handlar det om hur man bedömer hanteringen av användarnas datasäkerhet samt hur Tencent valt att begränsa innehållet i WeChat utifrån Kinas lagstiftning för internetaktiviteter. Vi har inlett en dialog med bolaget.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.