Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Infrastructure

Snap back to reality

Aktierallyt från januari bröts i februari. Marknaden som i början på året drogs upp av förhoppningar på snabbt fallande inflation och att FED och andra centralbanker inte skulle höja räntor lika högt och länge som kommunicerats kalibrerade nu om sina förväntningar till att vara mer i linje med centralbankernas egna prognoser. Man började helt enkelt tro mer på att centralbanker kommer göra det de säger, drivet av insikten att det kan ta tid och kraft att kämpa ned inflationen. Realräntor steg, räntekurvor blev än mer negativa och aktievärderingar ställdes ned. På den ljusa sidan känns nu prissättningen mer rimlig och effektiv, vilket minskar risken för kraftigare framtida fall.

Carnegie Listed Infrastructure hade också negativ avkastning under månaden, där högre realräntor drog ner värderingarna. Bäst avkastande segment i portföljen var vatten och avfallshantering medan kommunikationsinfrastruktur hade svagast avkastning. Vi såg överlag en återgång där fjolårets förlorare som var förra månadens vinnare nu återigen var förlorarna (och vice versa).

Bäst avkastande aktier under månaden var avfallshanteringsbolaget Republic Services, elnätsoperatören Verbund och järnvägsbolaget Union Pacific. Republic Services kom med sin årsrapport som visade på stark operativ utveckling med omsättningen som ökade med 20 procent samtidigt som marginaler höll emot förhållandevis väl och nettovinsten justerat för engångsposter ökade med 18 procent. Union Pacific annonserade att nuvarande vd kommer avgå från sin post efter påtryckningar från investerare. Förslaget är att bolagets tidigare operativa chef kommer ta över och leda bolaget till förbättrad operativ effektivitet samt stärka relationen till både anställda och investerare.

Infrastruktur fortsätter vara ett spännande område med många attraktiva egenskaper som inflationsskydd, naturliga monopol och stabil efterfrågan som är mindre påverkad av konjunktursvängningar. Hållbar infrastruktur har också långsiktig medvind från de massiva satsningar som görs för att lyckas i övergången till hållbara, cirkulera samhällen. Portföljen är väl positionerad för att avnjuta den långsiktiga tillväxten dessa och kommande infrastruktursatsningar kommer skapa.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. Började på OPM 2015 och kom sedan till Carnegie Fonder 2021 i samband med förvärvet av OPM. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Listed Private Equity, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.