Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Softbank upp 37% i februari

De senaste månadernas positiva utveckling fortsatte under februari då publicerade årsrapporter och bolagshändelser gav stöd. Bäst utveckling under månaden hade Softbank, följt de amerikanska fondbolagen Carlyle, KKR och Apollo.

Softbank, världens största investarare i AI och ny teknik, steg med 37% efter god kvartalsvinst och en kraftig uppgång för chipdesignföretag Arm som börsnoterades i höstas. Softbank äger ca 90% av Arm och har nu stort fokus på investeringar inom sektorn. De har sålt av hela innehavet i Alibaba som blev en av historiens högst avkastande större investeringar med en årsavkastning (IRR) på 57% under ägarperioden på 23 år.

Carlyle steg kraftigt under månaden då rapporten överträffade förväntningar samtidigt som ett mandat att återköpa 10% av aktierna kommunicerades. Dessutom kommer aktieägarnas del av fasta intäkter öka samtidigt som vinstdelningen försämras. Bland månadens bästa bolag kan också nämnas Apollo som redovisade en ökning av AUM på 19%. Nu är 58% av Apollos förvaltade kapital permanent och resterande ligger i tidsbegränsade fonder. Fund IX, deras största PE-fond, har en årsavkastning netto på 22% sedan starten 2018.

Lägre räntenivåer framåt förväntas leda till högre bolagspriser och fler bolagsköp. Våra bolag är långsiktiga och har tagit vara på intressanta investeringsmöjligheter de senaste åren. Det blir intressant att se hur värden realiseras framåt. Vi ser positivt på förutsättningar för private equity och hoppas på en normalisering framåt. Sedan årsskiftet för drygt två år sedan ligger fortfarande en tredjedel av våra innehav på minus, dock har fonden gått betydligt bättre då våra större innehav gått betydligt bättre. På längre sikt är vi glada att ha kunnat leverera hög avkastning till våra många andelsägare. Till exempel på Pensionsmyndigheten kan man se fonden i topp på alla tidsperioder. På den längsta tidsperioden ligger fonden på plats nr 1 bland alla globalfonder, med 2,8% högre årsavkastning än AP7s populära globalfond. Det går att investera i Carnegie Listed Private Equity hos de flesta banker och fond/pensionsplattformar. Sedan en tid finns fonden även valbar i Skandia Link och inom Länsförsäkringars pensionsdel.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.