Stäng
Språk
Meny

Solid norsksvensk storaffär

Intrum Justitia köper norska Lindorff och skapar en storspelare inom kredithantering. Intrum-aktien stiger kraftigt, vilket gynnar Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Sverigefond. Vinnare är också Carnegie Corporate Bond och Carnegie Strategifond som äger företagsobligationer i Lindorff.

Lindorff är ett norskt kredithanteringsföretag som ägs av Nordic Capital. Som private equity-ägt har Lindorff kunnat arbeta med relativt hög skuldsättning och har tagit in kapital framför allt genom att ge ut obligationer. Bland de större obligationsägarna finns Carnegie Strategifond och Carnegie Corporate Bond.

– Det här är en mycket bra affär för våra andelsägare. Vi har ägt obligationer i Lindorff länge och har stöttat bolaget i flera emissioner. På senare tid har vi positionerat oss för en potentiell börsnotering av Lindorff för att med bibehållen risknivå få ut max, så Intrums förvärv av Lindorff gynnar oss, säger Niklas Edman som leder Carnegie Fonders ränteförvaltning.

Eftersom Intrum Justitia har en klart lägre skuldsättning leder affären till att risken sjunker för obligationsägare i Lindorff. Det är det som nu diskonteras genom att Lindorffs obligationspriser stiger efter att affären offentliggjorts. Bolaget har även gått ut med att de avser omfinansiera sin befintliga skuld, och förtida inlösen betyder att de får göra det till överkurs. Oavsett är det positivt för obligationsägarna.

– Lindorff har haft en hög skuldsättning och har därför haft en ganska dyr finansiering. Det har funnits en skepsis på marknaden om värdet på Lindorffs egna kapital och många har trott att bolaget skulle få en lägre rating vid en utebliven börsnotering givet den fortsatt höga skuldsättningen, säger Niklas Edman.

– Vi har däremot känt oss trygga med Lindorffs affärsmodell, ägare och hur företaget har utvecklats, så vi har faktiskt ökat vår exponering mot Lindorff på sistone.

Carnegie Corporate Bond investerar i nordiska företagsobligationer och ska ha en portfölj med investment grade som genomsnittlig rating. ”Corpens” innehav i Lindorff stiger under måndagsförmiddagen med nära 4 procent, vilket är en mycket kraftig kursrörelse för den typen av obligation.

Ännu mer stiger Carnegie Strategifonds innehav. ”Stratten” är en blandfond som investerar i aktier med hög utdelning och företageobligationer med bra ränta, och finansierar Lindorff bland annat genom så kallade efterställda obligationer. Dessa är underordnade de mer seniora obligationer som Carnegie Corporate Bond äger och är därmed mer riskabla.

Idag belönas risktagandet med en högre avkastning, och Carnegie Strategifonds efterställda obligationer är upp runt 10 procent direkt efter affärens offentliggörande.

– Däremot äger vi inga obligationer i Intrum Justitia. Vi tycker att den potentiella avkastningen har varit för svag i förhållande till risken, särskilt som Intrum har gjort en del strukturaffärer och har en svag investment grade-rating, säger Niklas Edman.

När detta skrivs på måndag förmiddag backar Intrum Justitias obligationer med kortare löptid med 2-3 procent.

Bättre går det för Intrum Justitias aktie, som lyfter med drygt 12 procent på måndagsförmiddagen. Det gynnar Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Sverigefond.

– Vi har ägt aktier i Intrum Justitia sedan fonden startade i februari 2012 och ser positivt på den här affären, säger Viktor Henriksson som förvaltar Carnegie Småbolagsfond.

– Vi tycker att inkasso- och skuldportföljsbranschen är attraktiv eftersom den till stor del är ocyklisk och ändå uppvisar en god tillväxt. Det som driver tillväxten är allt fler regleringar och högre kapitalkrav på europeiska banker, vilket leder till att bankerna vill göra sig av med ”dåliga skulder”. Det ökar utbudet av skuldportföljer.

Viktor Henriksson lyfter fram att konsumentkrediter blir ett allt större fenomen i Europa, vilket innebär att den underliggande marknaden växer.

– Man kan säga att det ekonomiska klimat som skuldhanterare inte vill ha är riktigt svag konjunktur med en kraftfull och utdragen recession, för då tenderar skulderna bli svåra att driva in. Vid lagom svag konjunktur blir ärendena fler, men lite svårare att driva in, och vid högkonjunktur blir ärendena något färre men också lättare att driva in, så det går på ett ut. Vi ser inte framför oss en kraftig recession i Europa under överskådlig tid och tror därför på bra en bra framtid för branschen. Intrum har en lång historik och är duktiga på inkasso, säger Viktor Henriksson som alltså ser positivt på affären där Intrum Justitia köper Lindorff:

– Lindorff-affären möjliggör stora synergier. De 800 miljoner kronor som bolagen anger i sitt pressmeddelande känns konservativt. Vi tror på en kraftig vinsttillväxt kommande år och gör bedömningen att aktien är attraktivt värderad.

Läs mer om Intrum Justitias köp av Lindorff på Realtid.se

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019