Stäng

Sommaren avslutades med en positiv månad

Under augusti tog marknaderna fart igen och det finns en betydande efterfrågan hos investerare som en följd av inflöden och växande kassapositioner. Detta speglades förstås i stort intresse i de primärtransaktioner som skett under månaden. Generellt har trenden med allt tightare kreditmarginaler fortsatt och marknaden domineras av köpare.

Bolagens Q2-rapporter kom i många fall in bättre än väntat och de flesta verkar ha klarat sig igenom coronakrisen relativt väl. Med det sagt så är den inte över och det finns fortfarande viss osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen. Vissa effekter av krisen kan i vissa fall bli synliga först i nästa kvartal.

Fonden deltog i ett antal emissioner under månaden. På fastighetssidan emitterade Fabege en 4-årig obligation med rörlig ränta. Fastigheter är en sektor som av naturliga skäl upplevde en turbulent vår. Bolag med exponering mot handel och restaurang drabbas givetvis mest. Fabege med sin centrala kontorsexponering har relativt sett klarat sig väl igenom detta och har en stark balansräkning med finansiell flexibilitet. Vi är selektiva inom sektorn men ser Fabege som ett fortsatt stabilt namn. Även Svensk Fastighetsfinansiering emitterade en 2-årig obligation. Ytterligare bolag som kom ut i primärmarknaden var Holmen och Lifco, Holmen med en 5-årig obligation på Stibor +70 punkter medan Lifco emitterade en 2-åring på Stibor +100 punkter.

Sommaren avslutades med en positiv månad och Carnegie Investment Grade fick en uppgång om 0,51%.

Marknaderna har rivstartat efter sommaren och vi kan förvänta oss en hög aktivitet i primärmarknaden under hösten. Huruvida spridningen av Coronaviruset tar ny fart eller ej har naturligtvis betydelse, men förhoppningsvis ser vi inte en försämrad situation. I övrigt talar mycket för en stabil höst för kreditmarknaden. Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn
Carnegie Investment Grade

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn

Högsommarmånaden juli blev som förväntat lugn och vi såg begränsad aktivitet i primärmarknaden. Marknaden domineras av köpare vilket driver upp priserna och ger allt tightare kreditspreadar. Bolagens rapporter för andra...

Mona Stenmark 5 augusti 2020
Fokus blir bolagens Q2-rapporter
Carnegie Investment Grade

Fokus blir bolagens Q2-rapporter

Kreditmarknadens utveckling i juni följde den vi såg i maj med en hög aktivitet och allt tightare kreditmarginaler. Coronaviruset är i fortsatt fokus, men på många håll kan man se...

Mona Stenmark 2 juli 2020
Stark månad för krediter
Carnegie Investment Grade

Stark månad för krediter

Coronaviruset fortsätter att dominera nyhetsflödet globalt. Flertalet länder öppnar successivt upp och viss inbromsning av spridningen verkar kunna skönjas. Kreditmarknadens utveckling i maj följde den vi såg i april –...

Mona Stenmark 2 juni 2020