Stäng
Språk
Meny

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden.

Förhoppningen om att den amerikanska centralbanken skulle signalera en mjukare hållning avseende penningpolitiken kom på skam och Centralbankschef Powell var vid mötet i Jackson Hole tydlig med att bekämpningen av inflationen fortsatt har högsta prioritet. Högre räntekostnader för hushållen beskrev Powell som en olycklig kostnad för att reducera inflationen men sa samtidigt att ett misslyckande att återupprätta prisstabilitet skulle betyda än mer smärta.

Riksbanken har nu knappt tre veckor kvar till nästa penningpolitiska möte och det torde därmed vara klart att det inte blir någon mellanmöteshöjning av den svenska styrräntan. Däremot är förväntningen alltjämt att vi på septembermötet kan se en ännu kraftfullare räntehöjning än de 50 punkter som vi fick vid mötet i slutet av juni.

I början av augusti noterade vi tightare kreditmarginaler för bostadsobligationer men oro för ökat utbud och viss riskaversion i slutet av augusti ledde till att spreadarna åter gick isär. Efter rörelsen i räntor adderade vi en del i lite längre statsobligationer samtidigt som vi köpte medellånga papper i Kommuninvest med förfall i februari 2026. Ser vi till swapkurvan som sätter priset på räntekomponenten i kommunobligationer så är den tilltalande just kring treårspunkten då den sedan vänder nedåt och står markant lägre på fem och tio års löptid. Kommuninvest till februari 26 kunde vi köpa till en underliggande yield om drygt 3,2 procent årligen fram till förfall.

Med augustis ränteuppgång i ryggen har vi nu en förhållandevis hög underliggande yield i Carnegie Obligationsfond och med investeringar i obligationer med hög kreditkvalitet ligger fokus fortsatt på stat, kommun och bostadsobligationer. Portföljen har lång räntebindning och är således exponerad mot rörelser i svensk ränta.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Kommer finanspolitiken hjälpa eller stjälpa penningpolitikens intentioner?
Carnegie Obligationsfond

Kommer finanspolitiken hjälpa eller stjälpa penningpolitikens intentioner?

Svenska räntor fortsatte upp under första halvan av oktober för att sedan korrigera tillbaka något. Ser vi till jämförelsen med Tyskland handlas båda ländernas tioåringar på ungefär samma nivå. I...

Mikael Engvall 5 november 2022
Stora ränterörelser
Carnegie Obligationsfond

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Dubbelt upp från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Dubbelt upp från Riksbanken

I inledningen av juni tog ränterörelsen i Sverige ny fart, pådriven av höga inflationstal och stora rörelser uppåt också i internationella räntor. Under andra halvan av juni vände räntor ned...

Mikael Engvall 4 juli 2022