Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Späckat med intressanta fastighetsnyheter

Det positiva sentimentet från slutet av förra månaden fortsatte i november, både för börsen som helhet och för fastighetssektorn.

En viktig faktor var de sjunkande långräntorna. Från toppen i mitten av oktober har den svenska tioåringen sjunkit från 2,2 procent till 1,7 procent i skrivande stund. Vår tolkning av den sjunkande långräntan är att marknaden börjar diskontera att den korta styrräntan toppar under nästa år och att Riksbanken kort därefter börjar sänka igen.

Under månaden kom dessutom för sektorn flera viktiga datapunkter och bolagsnyheter.

KPI-siffran för oktober släpptes, den är basen för de flesta hyreskontrakt det kommande året. Inflationen blev 11 procent och de flesta hyror (kontor, lager, butiker) kommer därmed att höjas med just 11 procent från och med januari nästa år. Som vi skrivit tidigare kommer detta sannolikt att kompensera för räntedrivna högre avkastningskrav, med andra ord, även för årets sista kvartal kommer många bolag att lämna sina rapporterade fastighetsvärden mer eller mindre oförändrade. Den automatiska KPI-justering gäller inte för hyresbostäder där ökningen förhandlas fram med hyresgästföreningen. Det första avtalet för bostäder slöts av Balder och gäller deras Stockholmsbestånd. I snitt blev hyreshöjningen där blygsamma 3,25 procent. Detta är en av anledningarna till att vi valt att vikta ner vår bostadsexponering under året.

”Detta är en av anledningarna till att vi valt att vikta ner vår bostadsexponering under året.”

Jonas Andersson, fondförvaltare.

SBB:s tidigare indikerade affär där bolaget skulle sälja en portfölj med fastigheter för 9 miljarder kronor blev inte av. Istället har SBB hittat en välrenommerad kanadensisk investerare, Brookfield, som köper in sig med 49 procent i SBB:s portfölj med skolfastigheter. Den aktuella portföljen är totalt värderad till 45 miljarder kronor. Det finns många olika detaljer i affären som man måste ta hänsyn till, men på sista raden tycker jag att affären är positiv för SBB. Framför allt gynnar den det finansiella läget för SBB. Just den tuffa finansiella stationen har varit en av huvudorsakerna till den låga värderingen av aktien under året. Tillsammans med nyligen återköpta obligationer till rabatt och en försäljning av sitt delägarskap i Svenska Myndighetsbyggnader, har SBB agerat snabbt och bra på den uppkomna situationen.

Författare

Jonas Andersson

Civilingenjörsexamen. Arbetat i finansbranschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2019.