Stäng
Språk
Meny

Spännande tillskott i portföljen

Stillfront fortsätter i sitt höga tempo. Efter att i januari förvärvat Storm8 är det i april amerikanska Candywriter som köps upp. Förvärvet ser som brukligt är när Stillfront gör affärer attraktivt ut ur såväl strategiskt som finansiellt perspektiv. När både Storm8 och Candywriter finns i bolaget under Q2 tillsammans med den starka organiska tillväxten finns förutsättningar för en väldigt stark vinsttillväxt. Kursutvecklingen har varit god, upp 32 procent bara i april, men tack vare den goda vinsttillväxten är värderingen fortfarande attraktiv.

Efter kursfallet i mars ökade vi vårt innehav i Coor. Kvartalsrapporten för årets första kvartal var inte alls så svag som befarat och aktien tog igen en stor del av kursfallet då den steg med 33 procent i april. Det meddelades att vd Mikael Stöhr slutar efter sju år. Mikael har gjort ett väldigt bra jobb, men det förändrar inte vår positiva syn på bolaget. Vi är övertygade om att bolaget finner en skicklig efterträdare. Coor står väl rustat och vi tror på fortsatt organisk tillväxt i ett längre perspektiv.

Momentum Group steg med 31 procent i april. Vi ser hur byggvaruhandlare riktade mot privatpersoner går för högtryck i tider av hemarbete. Nu är den sammanslagna Momentum Group och Swedol mer riktade mot professionella användare, men kanske kan även Momentum gynnas. Rapporterande bygg- och installationsbolag som Peab, NCC och Instalco berättar om bra försäljning och orderingång och verkar inte särskilt påverkade av Coronapandemin. Det är goda nyheter för Momentum Group. På sikt finns väsentliga synergier att utvinna men det är naturligtvis enklare att genomföra med en god marknad i ryggen, vilket verkar vara fallet. Värderingen ser attraktiv ut.

Vi tog in två nya innehav i portföljen i april. Vi deltog i en kapitalanskaffning som genomfördes för dataspelbolaget EG7. Bolaget är yngre och väsentligt mindre än kända namn som Stillfront och Embracer men har en liknande strategi där egen spelutveckling kombineras med förvärv av spelstudios. Det ser ut att kunna bli en intressant resa.

Vi deltog även i en nyemission för det lilla investmentbolaget inom medicinteknik, MedCap. Vi har följt bolaget en tid och imponerats av den skickliga ledningen. Bolaget investerar i välskötta, lönsamma bolag verksamma inom medicinteknik. Ett område som sannolikt inte blir mindre aktuellt i efterdyningarna av Coronapandemin.

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 15 september 2021
”Aktiemarknaden älskar förvärvande bolag”
Carnegie Micro Cap

”Aktiemarknaden älskar förvärvande bolag”

Knowit är sedan länge ett av fondens kärninnehav och var bästa bidragsgivare i augusti med en uppgång om 11 procent. Vi gillar Knowit för deras goda lönsamhet och deras organiska...

Viktor Henriksson 6 september 2021
Ett mycket fint bolag
Carnegie Micro Cap

Ett mycket fint bolag

Stockholmsbörsens breda index steg med 7,5 procent i juli. Carnegie Micro Cap Index steg med 7,8 procent. Fonden steg med 10,4 procent i månaden. Sedan årsskiftet har fonden ökat med...

Viktor Henriksson 4 augusti 2021