Stäng

Spin-off-trender: Fler sneglar mot värdeskapande strukturaffärer

Carnegie Spin-Off investerar i värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Fondförvaltare Mattias Montgomery ger oss en inblick i vad som är aktuellt i det spännande avknoppnings-universumet.

Mattias Montgomery, fondförvaltare Carnegie Spin-Off. Mattias förvaltar fonden tillsammans med Simon Blecher.

Effekter av coronapandemin

Efter månader med den pågående coronapandemin anpassar sig fortfarande både samhälle och bolag, något som även har effekter på avknoppningsaffärer. Om företag som tagit emot stödpengar hindras betala utdelning även nästa år, tror vi att ledningar kan börja snegla på att göra andra värdeskapande affärer, främst MnA men det kan också handla om att synliggöra värden genom spin-offs. Corona ledde till att Sandvik sköt den planerade spin-offen av SMT till tidigast 2022, medan Peab som sköt upp spin-offen av ett fastighetsbolag nu kommer att genomföra det mot slutet av 2020. Både Sandvik och Peab finns i fonden.

”Ledningar kan börja snegla på att göra andra värdeskapande affärer”

Hög aktivitet på norska marknaden

Vi hör nästan enbart positiva kommentarer från de spin-off bolag vi pratar med. Det är uppskattningen av att vara ett eget bolag med fullt fokus på kärnverksamheten, att man ser nya möjligheter med en egen balansräkning samt chansen att fokusera och öka sin säljstyrka som främst betonas. I Oslo har det skett en del ”halv spin-offs”, närmre bestämt carve outs, där moderbolaget behåller ett ägande men tar in nytt kapital och nya ägare via en IPO. Fördelarna med att vara ett eget bolag bör till stor del vara de samma, men flera av de tekniska möjligheter som uppstår vi en ren spin-off försvinner, till exempel att vissa fonder tvingas sälja eftersom spin-offen inte ingår i jämförelseindex.

Tre carve-outs har kommit från Aker med tydligt miljötema, Carbon Capture, BioMarine och Offshore Wind. Givet hur stark trenden är för teknik och hållbarhet tror vi detta kan fortsätta, närmst med Hexagon Composites som planerar att göra Purus till ett eget bolag. Än så länge har Carnegie Spin-Off bara investerat i ett norskt case i form av Sikri som gör digitala tjänster till offentliga sektorn. Sikri var inte heller en ren spin-off men fördelarna väger helt klart upp nackdelarna då vi ser en stark underliggande trend och begränsad risk.

Dolda värden i Telia

Värdeskapande affärer får allt mer fokus, det får även infrastrukturtillgångar. I Europa har bolag i telekom-sektorn börjat synliggöra värden av sin infrastruktur och vi tror att flera nordiska bolag tittar på att göra något med infrastrukturtillgångarna. Det handla om att släppa in en till aktör och dela på infrastruktur för att sprida kostnader, det kan vara spin-offs och carve-outs, eller rena försäljningar som vi sett i ett av Carnegie Spin-offs innehav, Telia. Medan vi väntar på nästa nyhet på temat från Telias nya management, har vi en aktie med låg cyklalitet, låg värdering och en direktavkastning på 6 procent.

Vad vi har gjort och fortsätter göra

Carnegie Spin-Off fokuserar på tre typer av bolag:

  1. Spin-offen.
  2. Moderbolaget till spin-offen.
  3. Bolag som vi tror och vill ska göra spin-off.

Historiskt sker en överavkastning under flera år efter en uppdelning skett, både i moderbolaget och spin-offen, vi ser ingen anledning till att tro att den trenden kommer avta. Det gör att vi kan vara långsiktiga ägare och gör att vi också kan investera i bolag som avknoppats eller knoppats av för ett tag sedan. Vi stressar inte utan gör analysen långsiktigt och noggrant.

Sedan fonden lanserades för nästan ett år sedan, har vi missat en del starka kursutvecklingar, till exempel Adevinta som ökat 40 procent i år och som knoppades av från Schibsted där vi (i efterhand felaktigt) tyckte för mycket var inprisat i kursen på den höga värderingen. Men eftersom vi är försiktiga och hellre väljer bort ett bolag för mycket, har vi också lyckats undvika Adapteo, som är ned 25 procent i år, där vi såg risker med eventuella regleringar i kombination med en svag marknad.

Mer om fonden

Carnegie Spin-Off A

Carnegie Spin-Off är unik fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade,...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Varför är Annehem bortglömt?
Carnegie Spin-Off

Varför är Annehem bortglömt?

Penningpolitiken fortsätter att driva upp tillgångspriser på allt ifrån vin, konst och lägenheter till aktiemarknaderna. April var inget undantag. Mer glädjande är att Spin off trenden fortsätter såväl lokalt som...

Simon Blecher 6 maj 2021
Varför flyger inte kycklingarna?
Carnegie Spin-Off

Varför flyger inte kycklingarna?

Lagom till påsken och allt tal om ägg kan det vara värt att återbesöka ett av fondens mindre innehav, men där potentialen är stor: Scandi Standard. Mer känt under varumärkena...

Simon Blecher 9 april 2021
Är Nyfosa vårt nya Entra?
Carnegie Spin-Off

Är Nyfosa vårt nya Entra?

Vi berättade i förra månadsrapporten att vi köpt in oss i Annahem, som under februari rapporterade fina siffror och ett substansvärde på 36 kronor. Kursen är runt 28 kronor, vilket...

Simon Blecher 5 mars 2021