Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Spinndoktor efterfrågas

Månaden bjöd på en återhämtning, speciellt mot slutet av perioden, både för fastighetssektorn och för börsen som helhet. Fastighetsbolagen kom in med i huvudsak starka rapporter för det tredje kvartalet. De behöll fastighetsvärdena i stort oförändrade, inflationsuppräknade hyror motverkade högre avkastningskrav. Men den största positiva nyheten under månaden var ändå att Akelius köpt större delen av Rutger Arnhults post i Castellum.

Affären är lite av en ”game changer”, speciellt för Castellum, men även för sektorn i stort. En ny finansiellt stark huvudägare i Castellum lyfter bort en del av den finansiella risken i bolaget. För fastighetssektorn är det naturligtvis generellt positivt att det finns smart kapital som ser potential i dagens börsvärderingar.

En annan positiv nyhet var Ilija Batljans och SBBs drag att föreslå en utdelning av ett bostadsbolag till aktieägarna. Det föreslagna bostadsbolaget motsvarar i stora drag det man köpte vid förvärvet av Amasten. SBB har redan fått bankkrediter beviljade för att helt och hållet täcka finansieringsbehovet i det nya bostadsbolaget. Som en följd av detta kan SBB ersätta en del obligationsfinansiering i SBB med nya banklån, sannolikt utan att ratingbolagen kan klaga på för mycket pantsatta tillgångar. En annan positiv effekt av utdelningen är att blankarna sitter lite i klistret och måste börja köpa SBB-aktier. Utlåningen av aktier kan i vissa fall återkallas vid företagshändelser som denna. Dessutom är det riskfyllt att ligga kort i ett litet bostadsbolag med sannolikt lägre likviditet. Antagligen är det effekter av detta vi sett när SBB-aktien rusat de senaste dagarna.

”Affären är lite av en ”game changer”, speciellt för Castellum”

Jonas Andersson, fondförvaltare.

Att dela upp stora bolag i mindre är nog en trend vi kommer att få se mer av. Kanske är det speciellt intressant för Balder och Castellum. När stordriftsfördelarna i finansieringen (storlek gav möjlighet att låna på eurobondmarknaden) snarare har blivit en stordriftsnackdel finns det incitament att dela upp bolagen i mindre delar, speciellt när bolagen nu i rask takt ersätter obligationsfinansiering med banklån. Givet hur stora bolagen blivit på senare år, riskerar de största bolagen nu att slå i taket hos bankerna vad gäller maximal utlåning till ett enskilt bolag.

Författare

Jonas Andersson

Civilingenjörsexamen. Arbetat i finansbranschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2019.