Stäng
Språk
Meny

SSAB gav ut en hållbarhetsrelaterad obligation med  mål att minska utsläpp av växthusgaser med 10 procent till 2025

Inflationsrisker är fortsatt på tapeten och en nyhet värd att nämna på temat var att amerikanska centralbanken Fed numera förväntar sig räntehöjningar redan under 2023 jämfört med tidigare förväntningar om 2024. Marknadens initiala reaktioner var negativa men i skrivande stund har dock börserna återhämtat sig något och marknaden är fortsatt het för nya och befintliga bolag som vill ta in nytt kapital oavsett tillgångsslag.

Den nordiska kreditmarknaden håller oss investerare sysselsatta innan semesterlunket får lov att ta vid och vi såg ett stort antal nya och gamla emittenter från hela riskskalan komma till marknaden. Investerarnas fickor måste vara djupa för trots det stora flödet från primärmarknadshåll så har kreditmarginalerna krympt något under månaden för just nya transaktioner. I takt med att kreditmarginaler i vissa segment börjar närma sig historiskt låga nivåer så valde vi att tacka nej till exempelvis ett par nya efterställda obligationer då vi tycker att riskpremien helt enkelt var för låg.

En aktiv primärmarknad bjuder så klart på en del intressanta investeringsmöjligheter och vi valde att delta i transaktioner från norska Link Mobility, SSAB och finska PHM Group samtidigt som vi på marginalen justerade namn som bland annat Fastpartner och SCA i sekundärmarknaden. Link Mobility utökade sin obligation för att möjliggöra ett förvärv och etablera närvaro på den amerikanska marknaden medan SSAB gav ut en hållbarhetsrelaterad obligation med ett mål om att minska utsläpp av växthusgaser med 10 procent till 2025. PHM Group är ett bolag aktiv inom service av fastigheter med fokus på Norden och obligationen i EUR både matchar majoriteten av bolagets intäkter och bidrar till likviditeten i den högavkastande delen av fonden.

Givet fortsatt viss osäkerhet kopplad till pandemin vidhåller vi vår konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. Vi fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.

Mer om fonden

Fler artiklar

Upp som en sol och ned som en pannkaka
Carnegie Corporate Bond

Upp som en sol och ned som en pannkaka

Månadens positiva inledning vände halvvägs då vi fick se risktillgångar, på bred front, handla ned vilket förstärktes av FED-chefens hökaktiga tal i slutet av månaden. Centralbankerna verkar fast beslutna om...

Maria Andersson 6 september 2022
Stark månad men risk för fortsatt volatilitet
Carnegie Corporate Bond

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet

Juli kom och levererade inte bara efterlängtad semester utan även en återhämtning i risksentimentet där vi framför allt såg fastigheter handlas upp på bred front. Från centralbankshåll höjde både ECB...

Maria Andersson 9 augusti 2022
Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt
Carnegie Corporate Bond

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter...

Maria Andersson 4 juli 2022