Stäng
Språk
Meny

SSAB gav ut en hållbarhetsrelaterad obligation med  mål att minska utsläpp av växthusgaser med 10 procent till 2025

Inflationsrisker är fortsatt på tapeten och en nyhet värd att nämna på temat var att amerikanska centralbanken Fed numera förväntar sig räntehöjningar redan under 2023 jämfört med tidigare förväntningar om 2024. Marknadens initiala reaktioner var negativa men i skrivande stund har dock börserna återhämtat sig något och marknaden är fortsatt het för nya och befintliga bolag som vill ta in nytt kapital oavsett tillgångsslag.

Den nordiska kreditmarknaden håller oss investerare sysselsatta innan semesterlunket får lov att ta vid och vi såg ett stort antal nya och gamla emittenter från hela riskskalan komma till marknaden. Investerarnas fickor måste vara djupa för trots det stora flödet från primärmarknadshåll så har kreditmarginalerna krympt något under månaden för just nya transaktioner. I takt med att kreditmarginaler i vissa segment börjar närma sig historiskt låga nivåer så valde vi att tacka nej till exempelvis ett par nya efterställda obligationer då vi tycker att riskpremien helt enkelt var för låg.

En aktiv primärmarknad bjuder så klart på en del intressanta investeringsmöjligheter och vi valde att delta i transaktioner från norska Link Mobility, SSAB och finska PHM Group samtidigt som vi på marginalen justerade namn som bland annat Fastpartner och SCA i sekundärmarknaden. Link Mobility utökade sin obligation för att möjliggöra ett förvärv och etablera närvaro på den amerikanska marknaden medan SSAB gav ut en hållbarhetsrelaterad obligation med ett mål om att minska utsläpp av växthusgaser med 10 procent till 2025. PHM Group är ett bolag aktiv inom service av fastigheter med fokus på Norden och obligationen i EUR både matchar majoriteten av bolagets intäkter och bidrar till likviditeten i den högavkastande delen av fonden.

Givet fortsatt viss osäkerhet kopplad till pandemin vidhåller vi vår konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. Vi fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.

Mer om fonden

Fler artiklar

Investeringar i Storskogen, Stillfront, Nibe och Lakers Group
Carnegie Corporate Bond

Investeringar i Storskogen, Stillfront, Nibe och Lakers Group

Efter en relativt stark rapportsäsong och att det gradvisa återöppnandet efter pandemin fortskrider är det inflation och långräntor som fortsätter vara i rampljuset där fokusfrågan är hur uthållig inflationen är....

Daniel Gustafsson 4 juni 2021
Pre-pandemiska nivåer på globala kreditmarknader
Carnegie Corporate Bond

Pre-pandemiska nivåer på globala kreditmarknader

Marknaden Rapportsäsongen har inletts otroligt starkt vilket fortsatt drivit tillgångspriser där både börser och globala kreditmarknader handlas på pre-pandemiska nivåer. I takt med att återöppnandet fortskrider och stimulansåtgärderna i framför...

Daniel Gustafsson 7 maj 2021
Investeringar i IF, ICA och i Vantage Towers
Carnegie Corporate Bond

Investeringar i IF, ICA och i Vantage Towers

Månaden har präglats av en hög riskaptit med stigande börskurser drivet av generellt sett starka bokslutsrapporter, påeldat av centralbanksstimulanser och en stark tilltro att vi närmar oss återöppning i allt...

Niklas Edman 6 april 2021