Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Stabil marknad men fortsatt brus från fastighetssektorn

Ännu en rapportsäsong läggs till handlingarna och man kan konstatera att det generellt sett går rätt så hyfsat för bolagen med över lag både växande försäljning och lönsamhet. Något som däremot skvallrar om var vi befinner oss i konjunkturcykeln är utsikterna för kommande kvartal där bolagen guidar om ökad risk för något sämre tider framöver.

Globala nyhetssidan har levererat både räntehöjningar och skuldtaksförhandlingar, på hemmaplan fortsätter nyheterna från fastighetssektorn dugga tätt där vi fick se fastighetsbolaget SBB nedgraderas till high yield av ratinginstitutet S&P. Nedgraderingen av SBB gjorde att obligationerna fick en ordentlig negativ priskorrigering. Fonden har en mycket låg exponering mot SBB om 0,8 procent av portföljen vilket begränsade effekten av prisjusteringen.

Innehavet Momox, vars verksamhet består av en marknadsplats för begagnade varor såsom böcker, kläder och så vidare, publicerade en riktigt fin rapport för första kvartalet. Detta gjorde att obligationen steg rejält i pris och därmed blev månadens största bidragsgivare till avkastningen.

Nordisk obligationsmarknad har varit stabil under månaden och vi har sett många bolag vara aktiva på primärmarknaden som öppnade upp efter kvartalsrapporterna. Vi var framför allt delaktiga i emissioner från ett av portföljens största innehav, SEB, samt investmentbolaget Latour som båda emitterade senior skuld med en kupongränta om ungefär 4 procent.

Vi håller fortsatt fokus på korta löptider för att begränsa effekten av marknadsrörelser samtidigt som vi sakta men säkert skruvar upp durationen något. I övrigt fokuserar vi största delen av vår tid till att fokusera på portföljens kreditkvalitet och justerar vikter utifrån både hur rapporter kommer in samt vår syn på bolagens motståndskraft i en sämre ekonomi.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.