Stäng
Språk
Meny

Stabila bolag med hållbarhet i fokus

Den 2 juli höll Riksbanken sitt penningpolitiska möte och beslutade, som förväntat, att lämna reporäntan oförändrad på -0,25 procent för att ge stöd åt inflationen. Samtidigt indikerades att räntan höjs igen mot slutet av 2019 alternativt i början av 2020. Amerikanska centralbanken, Fed, sänkte som väntat räntan med 25 punkter.

Mer oväntat var att de kommunicerade att det inte nödvändigtvis sker fler räntesänkningar framöver. ECB indikerar att fortsatta stimulanser kan komma att behövas.

Carnegie Investment Grades förvaltare Mona Stenmark. Till vänster kollegan Niklas Edman.

Under månaden gjordes inga förändringar i fonden, vi är fortsatt investerade i ett 40-tal emittenter med tyngdpunkten inom banker och fastigheter men med positioner även inom investmentbolag som Kinnevik och Latour, industri som Nibe och Husqvarna samt telekom och konsumentvaror som exempel Telenor och Arla.

Fonden strävar efter diversifiering både vad gäller sektorer och landexponering, även om Sverige naturligt står för den största vikten.

Många bolag har presenterat sina Q2-rapporter i juli och det har varit en blandad kompott men till största delen ganska stabilt och fastighetssektorn bland de starkare.

Vi har kunnat se att spreadar tightat något i juli och även om marknaden är lugn finns ett fortsatt positivt sentiment.

Carnegie Investment Grade gick upp med 0,13 procent under månaden.

Carnegie Investment Grade är en fond med fokus mot nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet.

Vi befinner oss i en lågräntemiljö vilket naturligtvis utgör en utmaning, men starka och stabila bolag som har ett hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination, och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå en god avkastning.

Fonden investerar i stor utsträckning i obligationer med rörlig ränta vilket gör att ränterisken i fonden kan begränsas. Exponering i annan valuta än svenska kronor valutasäkras för att undvika volatilitet.

Mer läsning

Var finns räntan? Inte på banken i alla fall. Den som vill ha ett försiktigt sparande med positiv avkastning får vända sig till kreditfonder. Men vad är en kredit? Hur stor är risken och vilken avkastning kan man få? Läs mer i vår obligationsskola med Mona Stenmark!

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Bolaget Tomra ligger helt rätt i tiden”
Carnegie Investment Grade

”Bolaget Tomra ligger helt rätt i tiden”

Ett grått november bjöd på en aktiv marknad med många primärtransaktioner. Förvaltaren Mona Stenmark redogör för Carnegie Investment Grades största händelser. Det finns fortsatt en efterfrågan hos investerare och man...

Mona Stenmark 5 december 2019
Vi stödjer Nobinas hållbarhetsarbete
Carnegie Investment Grade

Vi stödjer Nobinas hållbarhetsarbete

Även i oktober valde Riksbanken att lämna räntan oförändrad, vilket var högst förväntat. Mer förvånande var att de fortsatt kommunicerar en trolig höjning i december. Därefter är räntebanan nedreviderad och...

Mona Stenmark 4 november 2019
En allt grönare IG-portfölj
Carnegie Investment Grade

En allt grönare IG-portfölj

Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad i början av månaden och kommunicerade att höjningar med all sannolikhet kommer att ske i en långsammare takt än vad som tidigare prognosticerats, med...

Mona Stenmark 2 oktober 2019