Stäng

Stabila bolag med hållbarhet i fokus

Den 2 juli höll Riksbanken sitt penningpolitiska möte och beslutade, som förväntat, att lämna reporäntan oförändrad på -0,25 procent för att ge stöd åt inflationen. Samtidigt indikerades att räntan höjs igen mot slutet av 2019 alternativt i början av 2020. Amerikanska centralbanken, Fed, sänkte som väntat räntan med 25 punkter.

Mer oväntat var att de kommunicerade att det inte nödvändigtvis sker fler räntesänkningar framöver. ECB indikerar att fortsatta stimulanser kan komma att behövas.

Carnegie Investment Grades förvaltare Mona Stenmark. Till vänster kollegan Niklas Edman.

Under månaden gjordes inga förändringar i fonden, vi är fortsatt investerade i ett 40-tal emittenter med tyngdpunkten inom banker och fastigheter men med positioner även inom investmentbolag som Kinnevik och Latour, industri som Nibe och Husqvarna samt telekom och konsumentvaror som exempel Telenor och Arla.

Fonden strävar efter diversifiering både vad gäller sektorer och landexponering, även om Sverige naturligt står för den största vikten.

Många bolag har presenterat sina Q2-rapporter i juli och det har varit en blandad kompott men till största delen ganska stabilt och fastighetssektorn bland de starkare.

Vi har kunnat se att spreadar tightat något i juli och även om marknaden är lugn finns ett fortsatt positivt sentiment.

Carnegie Investment Grade gick upp med 0,13 procent under månaden.

Carnegie Investment Grade är en fond med fokus mot nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet.

Vi befinner oss i en lågräntemiljö vilket naturligtvis utgör en utmaning, men starka och stabila bolag som har ett hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination, och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå en god avkastning.

Fonden investerar i stor utsträckning i obligationer med rörlig ränta vilket gör att ränterisken i fonden kan begränsas. Exponering i annan valuta än svenska kronor valutasäkras för att undvika volatilitet.

Mer läsning

Var finns räntan? Inte på banken i alla fall. Den som vill ha ett försiktigt sparande med positiv avkastning får vända sig till kreditfonder. Men vad är en kredit? Hur stor är risken och vilken avkastning kan man få? Läs mer i vår obligationsskola med Mona Stenmark!

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn
Carnegie Investment Grade

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn

Högsommarmånaden juli blev som förväntat lugn och vi såg begränsad aktivitet i primärmarknaden. Marknaden domineras av köpare vilket driver upp priserna och ger allt tightare kreditspreadar. Bolagens rapporter för andra...

Mona Stenmark 5 augusti 2020
Fokus blir bolagens Q2-rapporter
Carnegie Investment Grade

Fokus blir bolagens Q2-rapporter

Kreditmarknadens utveckling i juni följde den vi såg i maj med en hög aktivitet och allt tightare kreditmarginaler. Coronaviruset är i fortsatt fokus, men på många håll kan man se...

Mona Stenmark 2 juli 2020
Stark månad för krediter
Carnegie Investment Grade

Stark månad för krediter

Coronaviruset fortsätter att dominera nyhetsflödet globalt. Flertalet länder öppnar successivt upp och viss inbromsning av spridningen verkar kunna skönjas. Kreditmarknadens utveckling i maj följde den vi såg i april –...

Mona Stenmark 2 juni 2020