Stäng
Språk
Meny

Stabila flöden skapar allokeringsmöjligheter

Den europeiska kreditmarknaden var stabil under augusti samtidigt som tillväxtindikatorer avtar i trend, inflationsoron till viss del likaså och både FED och ECB förbereder marknaderna för avtrappade stödköp.

Samtidigt ökar spridningen av delta-varianten och uppdämd efterfrågan skapar komponentbrist när leverantörskedjorna fortfarande repar sig från efterdyningarna av pandemin. Nordiska marknaden går fortsatt starkare drivet av att man stänger yieldgapet mot Europa och den call-bonanza som rått under sommaren när primärmarknaden varit stängd. Ökad volatilitet, men stabila flöden bör erbjuda intressanta tillfällen att allokera om i portföljen.

Carnegie High Yield Select

Oron inför rapporterna var bolagens förmåga att överföra kostnadsinflationen till slutkund och hur de hanterat flaskhalsar i produktionen. Majoriteten av bolag vittnar förvisso om volatila råvaru- och fraktpriser, men också om starka marginaler. Även om jämförelsen med fjolåret blir poänglös är framtidsutsikterna lovande och specifika bolagsnyheter kvarstår som positiva optioner.

Tingstorget, Alby. Foto: Titania

Axactor presenterade i samband med sin rapport officiellt kreditbetyg från både Moody´s och S&P samt fortsatt ambition att optimera kapitalstrukturen efter refinansieringen i Q1. Även om kreditprofilen kan argumenteras vara densamma tar marknaderna fasta på stämpeln som ratinginstituten sätter vilket, rätt eller fel, fick obligationens pris att stiga närmare 3%. Utöver 7% i löpande kupong har vi fått alltså drygt 6% i kursuppgång under 8 månader vilket gör att obligationen sålts till förmån för annat. I stället har Titania kommit upp på topp-10 listan, ett bygg- och förvaltningsbolag som främst fokuserar på Stockholms kranskommuner. Bolagets kanske mest uppmärksammade projekt är Tingstorget i Alby där man byggt bort områdets utsatta rykte genom att blanda bostadsrätter, hyresrätter och kommersiella lokaler i ett projekt som nominerats till Årets Bygge.

Den överavkastning som hittills realiserats under året kommer allt annat lika att avta framgent och under återstoden av året bör avkastningsförväntningen återgå till att spegla de underliggande kupongerna. Kortsiktigt är vi dock optimistiska att kunna skapa en viss överavkastning från bolagsspecifika faktorer.

Mer om fonden

Fler artiklar

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”
Carnegie High Yield Select

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”

Den makroekonomiska bilden divergerar där återgången efter covid bidrar till konsumtion samtidigt som inflationssiffror får centralbankerna att strama åt i rekordfart. Hushållens samlade framtidsutsikter blir alltjämt svagare när man ser...

Daniel Gustafsson 5 juli 2022
Marknadsklimat med större osäkerhet
Carnegie High Yield Select

Marknadsklimat med större osäkerhet

Återgången till det normala efter pandemin fortsätter att främja tillväxt och bidra till konsumtion samtidigt som nya nedstängningar i Kina stör det globala handelsflödet och kriget i Ukraina gör att...

Daniel Gustafsson 3 juni 2022
Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022