Stäng

Stål är extra hett

Den ryska aktiemarknaden steg liksom de flesta andra aktiemarknader kraftigt under december. I dollar räknat steg marknaden med över 8 procent. På grund av kronförstärkningen blev uppgången inte lika stor i kronor räknat. Rysslandsfonden steg med 4,6 procent. Förhoppningarna om att vaccinationerna ska ge en snabb återgång till det normala liksom stor global likviditet fortsätter att trycka upp börserna.

I Rysslands fall börjar de lokala investerarna bli allt viktigare. I takt med att det blir allt svårare även för ryska investerare att få avkastning på räntemarknaden tvingas även dessa att investera i aktier. Denna trend kommer med all sannolikhet att fortsätta.

Stålpriserna har den senaste tiden stigit oerhört kraftigt. Efterfrågan stiger överallt och produktionen hinner inte med. De ryska priserna på varmvalsad plåt har till exempel stigit med 42 procent på en månad. Fonden har investerat i tre stålbolag som alla gynnas av utvecklingen.

Transnefts utdelningspolicy innebär för närvarande att man betalar ut 25 procent av vinsten. Bolaget planerar nu att ändra sin policy till 50 procent av nettovinsten enligt IFRS. Utdelningen kommer att stiga kraftigt, vilket kommer att gynna vårt innehav i Transneft

Den Ryska Centralbanken beslutade på sitt decembermöte att behålla styrräntan på 4,25 procent. Man noterar att deflationstendenserna i ekonomin nu ser ut att minska.

BNP minskade med 3,7 procent på årsbasis i november jämfört med 4,5 procent i oktober och 2,8 i september. Det fjärde kvartalet kommer att bli sämre än det tredje, kanske minus 4,2 procent. Detta skulle innebära en årlig minskning på 3,5 procent för 2020. Underskottet i statsbudgeten beräknas bli 3,9 procent, vilket får betraktas som ganska bra i sammanhanget.

Även Ryssland har inlett massvaccinationer. Förutsatt att vaccinationerna är framgångsrika borde även situationen i Ryssland kunna återgå till det normala under 2021. Man bedömer att BNP kommer att öka med 2,8 procent under året och att rubeln bör stärkas väsentligt, kanske upp mot 68 rubel per dollar. Den ryska aktiemarknaden bör kunna utvecklas positivt, pådriven av den globala återhämtningen, avslutade karantänåtgärder och fortsatt låga räntor.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Lukoil överraskar positivt
Carnegie Rysslandsfond

Lukoil överraskar positivt

November blev raka motsatsen till oktober. Nyheterna om att tre olika vaccin mot covid-19 snart kan lanseras fick världens börser att rusa och Ryssland var inget undantag. Oljepriset steg kraftigt...

Fredrik Colliander 1 december 2020
”2021 kan bli riktigt bra”
Carnegie Rysslandsfond

”2021 kan bli riktigt bra”

Corona blev ett blysänke för den råvarutunga ryska ekonomin och Moskvabörsen. Men med vaccin kommer hopp. Mycket talar för högre oljepriser och ett starkt 2021 för ryska aktier, skriver Fredrik...

Fredrik Colliander 30 november 2020
Riktigt starka rapporter, men Moskvabörsen faller
Carnegie Rysslandsfond

Riktigt starka rapporter, men Moskvabörsen faller

Den ryska börsen föll kraftigt i oktober. Nedgången var framförallt driven av den globala oron i samband med Covid -19 och det amerikanska presidentvalet. I Rysslands fall har också det...

Fredrik Colliander 4 november 2020