Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Asia

Stark återhämtning i Indonesien

Utvecklingen i den indonesiska ekonomin har sett en stark återhämtning det senaste året efter att covid-restriktionerna lyftes våren 2022.

BNP växer med 5,4 procent, drivet av råvaruexport, investeringar och privat konsumtion. Efter Rysslands intåg i Ukraina har högre olje- och gaspriser samt högre råvarupriser globalt gynnat Indonesien som tack vare det nu har överskott i bytesbalansen. Tillsammans med en ökande trend av utländska direktinvesteringar, när produktion flyttas från Kina, innebär det att valutan varit stabil mot dollarn och centralbanken har därför inte behövt höja räntan i samma takt som Fed. Detta är avgörande för att locka nya investerare till landet. Inflationen är också modest, 3,5 preocent. Även om olje- och gaspriserna korrigerat från toppen så ser exporten stark ut tack vare ökad export av batterimineraler som koppar och nickel. Regeringen planerar att tillsammans med kinesiska CATL, (världens största tillverkare av batterier till EV-fordon), bygga kapacitet i Indonesien för batteritillverkning.

Både Merdeka Copper och Aneka Tambang som fonden investerat i har stora koppar- och nickel tillgångar vilket ger intressanta tillväxtmöjligheter för produktion och ökat förädlingsvärde för landet.

Indonesien har en fördelaktig demografi med ung befolkning och en ökande medelklass med högre köpkraft än tidigare. Indonesien har tredje största befolkningen i Asien efter Kina och Indien, 270 miljoner människor med en snittålder på 28 år. Indien och Indonesien har båda intressanta strukturella drivkrafter för tillväxten. Indonesien är lägre värderat men i Indien finns ett större urval av välskötta bolag.

Det märks när jag talar med Mitra Adiperkasa, som dominerar distributionen av premiumvarumärkena i shoppinggalleriorna. Även Ace Hardware som säljer produkter till hemmet talar om ökande efterfrågan.

Bankerna ökar sin utlåning med 10-12 procent. Räntemarginalerna är rekordhöga på 5,5 procent.
Man är igenom kreditcykeln och kreditförlusterna är generellt låga på 2,2 procent.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.