Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Likviditetsfond

Stark inledning på året

När handeln väl kom i gång efter jul och nyårsledighet var det med relativt god riskaptit. Att svensk inflation för december var högre än väntat störde inte marknaden nämnvärt även om det mesta nu talar för 50 punkters höjning från Riksbanken i februari. Ifrån den europeiska centralbanken spretar kommunikationen en del men generellt under månaden har längre räntor fallit tillbaka både i Sverige och internationellt. Det gäller dock inte kortare räntor och i Sverige har Stibor fortsatt sin uppåtgående trend från slutet av förra året.

Årets inledning har inneburit viss aktivitet både i primärmarknaden och i andrahandsmarknaden. För Likviditetsfonden köpte vi seniora obligationer i Länsförsäkringar vilket vi finansierade med avyttring av kortare obligationer av samma emittent som närmade sig förfall. Vi ökade också vår exponering mot industrikoncernen Lifco som vi ser som ett stabilt bolag verksamt inom områden kopplat till bland annat tandvård och anläggningsmaskiner. Vi noterade också viss omsättning i fastighetsbolagens obligationer. Atrium Ljungberg avyttrade en fastighet i centrala Stockholm vilket bättrade deras nyckeltal något och deras obligationer utvecklades positivt på nyheten. Dock är det alltjämt tunt på nyemissionssidan och de få emissioner som gjorts var inom de starkare kreditsegmentet A-.

I det än mer försiktiga segmentet för kommuner köpte vi in en post i Stockholm Stad med förfall 2026. Även om den typen av värdepapper handlas med förhållandevis tighta kreditmarginaler får vi ändå omkring tre procent i total underliggande avkastning med stöd av högre Stibor. I samma segment avyttrade vi obligationer i Kommuninvest som närmade sig förfall till nivåer omkring 2,4 procent. Både Kommuninvest och Stockholms Stad har det högsta kreditbetyget, AAA, från Standard & Poors. Kommuninvest har dessutom motsvarande kreditbetyg även från Moody´s.

Carnegie Likviditetsfond investerar i obligationer utgivna av emitteter med en hög kreditkvalitet. Utöver traditionella företagsobligationer köper fonden säkerställda bostadsobligationer, seniora bankobligationer samt tar exponering mot stat och kommun. Fonden håller låg ränterisk då vi i huvudsak investerar i obligationer med rörlig ränta.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.