Stäng

Stark kontorsmarknad i Göteborg gynnar Platzer

Bostadsbolag ska inte blandas ihop med bolag inriktade på kommersiella fastigheter. I den sektorn tror vi på Catena och Platzer.

I början av mars sålde riskkapitalisten FSN hela sitt kvarvarande innehav i installatören Instalco. Trots en kurspress på kort sikt då försäljningen som brukligt är gjordes till rabatt gör vi bedömningen att det är en god nyhet. FSN har gjort sig kända som varandes aktiva på säljsidan, så att denna avyttring skulle komma var väntat. Instalco har i början av året varit aktiva på förvärvsfronten och de ambitiösa målsättningarna börjar framstå som realistiska.

Det är också värt att poängtera att installationsmarknaden huvudsakligen är exponerad mot renoveringar samt mot kommersiella byggnader, alltså inte nyproduktion av bostäder. I mars säkrades en order då bolaget skall stå för installationerna i det som skall bli Arbetsförmedlingens nya huvudkontor. Bolagets värdering är attraktiv, aktien steg med 3 procent i mars.

Fondens innehav i fastighetssektorn, Catena och Platzer, utvecklades väl trots börsturbulensen och noterade uppgångar i mars. Den oro för stigande räntor som påverkade fastighetsaktier i början av året har bedarrat då räntorna fallit tillbaka till tidigare bottennivåer.

Vi gör bedömningen att situationen på bostadsmarknaden inte ska blandas ihop med hyresmarknaden för kommersiella lokaler, i vilken Platzer och Catena befinner sig. Marknaden för kontor i Göteborg, där Platzer verkar, är mycket stark. Vi har ju blivit vana med en mycket stark marknad för kontor i Stockholm, men faktum är att även göteborgsmarknaden karaktäriseras av låga vakanser och stigande hyror.

Även marknaden för logistikfastigheter där Catena finns är god, inte minst drivet av en ökande e-handel. Båda aktierna är lågt värderade i förhållande till substansvärden.

Kycklingproducenten Scandi Standard har haft en svag utveckling på börsen den senaste månaden och backat 5 procent. När vi tittar på 2018 så bör såväl förra årets förvärv av Irländska Manor Farm, en avklingande negativ effekt av förra årets fågelinfluensa samt minskande förluster i den finska verksamheten ge en markant vinsttillväxt.

Under inledningen av 2018 finns fortfarande ett överutbud av färsk kyckling i Sverige i efterdyningarna av den negativa publicitet som förra årets fågelinfluensa genererade. Bolaget har varit väldigt noggranna med att kommunicera detta, så det kan inte komma som en överraskning för någon. Vi väljer att lyfta blicken in i ett år med rejäl vinsttillväxt, ser ett bolag med mycket starka marknadspositioner i en marknad med strukturell tillväxt och som därtill kryddar anrättningen med värdeskapande förvärv.

Värderingsmultiplarna är mycket låga och vi får därtill en god direktavkastning. En attraktiv långsiktig investering.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Många rapporter slog förväntningarna med råge
Carnegie Micro Cap

Många rapporter slog förväntningarna med råge

Stockholmsbörsen steg med 3,4 procent i juli, småbolagsindex steg med 7,6 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,7 procent. Som vanligt präglades juli månad av börsbolagens halvårsrapporter. Generellt slog rapporterna...

Viktor Henriksson 6 augusti 2020
Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

Viktor Henriksson 10 juli 2020
Attraktiva värderingar i fokus
Carnegie Micro Cap

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent. Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade...

Viktor Henriksson 3 juli 2020