Stäng

Stark månad för byggelatarat

Septemberbörsen utvecklades positivt. Stockholmsbörsen ökade med 2,9 procent, småbolagsindex var något svagare med en uppgång om 1,0 procent. Carnegie Småbolagsfond steg med 0,4 procent.

Byggrelaterade aktier hade en bra månad. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för september visar att byggmarknaden sticker ut med en stark konfidensindikator i en annars ganska svag läsning. Vidare har svensk bostadsmarknad varit stabil en längre tid nu och tom visat svagt stigande priser. Kombinerat med ett stort behov av investeringar i infrastruktur ser svensk byggmarknad ut att vara en attraktiv plats i en osäker värld.

En av våra favoritaktier är taktätningsbolaget Nordic Waterproofing. Det ska sägas att kopplingen till svensk byggmarknad inte är särskilt stor. Såväl de finska som danska marknaderna är viktigare för bolaget och produkterna går till största delen till renoveringar snarare än till nybyggnation. Men kopplingen finns och för aktiemarknadens värdering av bolaget går det inte att bortse från humöret på svensk byggmarknad. Bolaget är välskött och värderingen mycket attraktivt. Aktien handlas till ungefär 10 gånger årets vinst och ger 6 procent direktavkastning. Attraktivt. Aktien steg med 8 procent i september.

I ljuset av en stabil svensk byggmarknad framstår även Peab som attraktivt. Bolaget har ju i flera år varit den starkast lysande stjärnan bland de noterade byggbolagen i termer av byggmarginal och avsaknad av nedskrivningar. Ett välskött bolag helt enkelt. Peabs bostadsverksamhet har visat en imponerande motståndskraft mot marknadens volatilitet. Vi tror att den bilden kommer att kvarstå resten av året. Värderingen ser attraktiv ut. Aktien steg med 9 procent i september och vi har ökat vårt innehav.

AtriumLjungberg har länge varit ett av fondens kärninnehav. Fastigheterna är välbelägna, projektportföljen kanske marknadens mest attraktiva och värderingen låg i förhållande till substansvärdet. Vi har länge sett fram emot, och förväntat oss, att bolaget skall inkluderas i det för europeiska fastighetsbolag mycket inflytelserika EPRA-indexet. Den 23 september skedde det och vi tror att det kan vara inledningen till en uppvärdering av aktien, den handlas fortfarande med en rabatt till sektorn. Aktien steg med 8 procent i september.

Stillfront har haft en mycket stark utveckling i år och är ett av fondens bästa innehav. September var dock en dålig månad för aktien som backade med 8 procent. Bolagets största ägare, bröderna Wawrzinek, sålde aktier motsvarande 11 procent av bolaget med en stor rabatt i förhållande till börskurs vilket pressade aktien.

Vi ser försäljningen som odramatisk, bröderna blev ägare då de sålde sitt bolag Goodgames till Stillfront för snart två år sedan och de har idag inga operativa roller i bolaget. De äger fortfarande 16 procent av bolaget och det är inte omöjligt att även dessa aktier på sikt kommer att avyttras. Bolaget utvecklas väl och kombinationen god organisk tillväxt kombinerad med förvärv till låga värderingsmultiplar är attraktivt. Kombinationen strategispel och ett stort antal titlar gör att den operationella risken är hanterbar.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober
Carnegie Småbolagsfond

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober

Stockholmsbörsen backade med 5,9 procent i oktober, småbolagsindex var något svagare med en nedgång om 7,4 procent. Carnegie Småbolagsfond minskade med 6,1 procent. Efter en längre tids optimism tog oron...

Viktor Henriksson 5 november 2020
Stillfront och Bufab levererar
Carnegie Småbolagsfond

Stillfront och Bufab levererar

Stockholmsbörsen steg med 4,5 procent i september, småbolagsindex steg med 6,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,4 procent. I september förflyttades fokus från börsbolagens kvartalsrapporter till makroekonomiska indikatorer. Sammanfattningsvis utvecklas...

Viktor Henriksson 5 oktober 2020
”Imponeras av hur bolagen hanterat situationen”
Carnegie Småbolagsfond

”Imponeras av hur bolagen hanterat situationen”

Stockholmsbörsen steg med 3,7 procent i augusti, småbolagsindex steg med 5,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,8 procent. I augusti fick vi som vanligt de sista halvårsrapporterna och när vi...

Viktor Henriksson 4 september 2020