Stäng

Stark månad för krediter

Coronaviruset fortsätter att dominera nyhetsflödet globalt. Flertalet länder öppnar successivt upp och viss inbromsning av spridningen verkar kunna skönjas. Kreditmarknadens utveckling i maj följde den vi såg i april – högre aktivitet, förbättrad likviditet och mer stabilitet.

Dock har återhämtningen inte skett i samma takt för alla sektorer. I exempelvis fastighetssektorn, som är diversifierad vad gäller segment, har köpintresset varit mer selektivt och därmed har sektorn som helhet fått en mer blygsam utveckling.

Riksbanken har fortsatt sina köp av bostadsobligationer, företagscertifikat samt stat- och kommunobligationer, vilket naturligtvis ger stöd till marknaden. Diskussioner pågår även kring köp av företagsobligationer, men det återstår att se exakt hur detta kommer att ske.

”Överlag ser vi en återhämtning”

Överlag ser vi en återhämtning och vi kan konstatera att maj blev en stark månad för krediter. Carnegie Investment Grade fick en uppgång om 0,7 procent.

En del förändringar har skett i fonden under månaden. Vi har bland annat ökat exponeringarna mot ICA, Arla och investmentbolaget Kinnevik som alla är stabila bolag med icke-cykliska verksamheter, samt Heimstaden Bostad som vi anser vara ett defensivt fastighetsbolag med bostadsexponering.

Vi deltog i en emission från SBAB som emitterade en efterställd så kallad Tier 2-obligation som betalar STIBOR +210 punkter. Vi minskade exponeringen i andra delar av fastighetssektorn, bland annat i Kungsleden och Fabege, samt avvecklade positionerna i Sagax och Hemsö. Vi reducerade även i bolag som Scania, Ellevio och Hexagon.

Vi närmar oss halvårsskiftet och stort fokus kommer att ligga på andra kvartalets rapporter för att se hur effekterna av coronaviruset påverkat och hanterats av bolagen. Förhoppningsvis kan vi se en förbättring av situationen och fortsatt alltmer stabila marknader. Trots osäkerhet uppstår möjligheter till intressanta, långsiktiga investeringar. Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn
Carnegie Investment Grade

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn

Högsommarmånaden juli blev som förväntat lugn och vi såg begränsad aktivitet i primärmarknaden. Marknaden domineras av köpare vilket driver upp priserna och ger allt tightare kreditspreadar. Bolagens rapporter för andra...

Mona Stenmark 5 augusti 2020
Fokus blir bolagens Q2-rapporter
Carnegie Investment Grade

Fokus blir bolagens Q2-rapporter

Kreditmarknadens utveckling i juni följde den vi såg i maj med en hög aktivitet och allt tightare kreditmarginaler. Coronaviruset är i fortsatt fokus, men på många håll kan man se...

Mona Stenmark 2 juli 2020
Grön treåring från Sveaskog
Carnegie Investment Grade

Grön treåring från Sveaskog

Utveckling vi såg i slutet på mars, där priserna stabiliserades och köpare återvände till marknaderna, höll i sig i april. Carnegie Investment Grade steg under månaden med 1,28 procent. Riksbanken...

Mona Stenmark 5 maj 2020