Stäng
Språk
Meny

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet

Juli kom och levererade inte bara efterlängtad semester utan även en återhämtning i risksentimentet där vi framför allt såg fastigheter handlas upp på bred front. Från centralbankshåll höjde både ECB och FED räntan där FED var något mer duvaktiva i sin kommunikation än väntat vilket gav fart åt riskaptiten.

Nordiska krediter har också börjat handlas upp något men ser fortsatt överlag väldigt attraktiva ut både i absolut nivå men också jämfört med europeiska krediter som oftast är mer snabbfotade. Tittar man på index för europeisk high yield så börjar det närma sig 500 baspunkter vilket innebär en minskning om hela 100 baspunkter under månaden. Även om fastighetssektorn har sett viss återhämtning så är fortfarande obligationerna generellt väldigt attraktivt prissatta. Det finns därför fortsatt möjligheter för den med tillgängligt kapital.

Den positiva rörelsen i fastigheter, som var mest märkbar i efterställt kapital och hos bolag som Heimstaden Bostad, var också den största bidragsgivaren till fondens avkastning under juli. Något som hjälpte både synen på bolaget och till viss del sentimentet i sektorn var att Heimstaden Bostad, som är ett av fondens största innehav, under månaden köpte tillbaka viss volym av utestående obligationer och minskade därigenom sin skuldsättning vilket finansierades av befintliga aktieägare.

En del av fondens innehav har rapporterat siffror för andra kvartalet och de kan överlag sammanfattas relativt stabilt utifrån ett kreditperspektiv medan största andelen av fondens high yield innehav rapporterar först i slutet av augusti.

Aktiviteten på marknaden har i övrigt varit relativt låg på grund av semestertider men vi har under månaden valt att öka smått i efterställda bank- och fastighetsobligationer på attraktiva nivåer och även köpt säkerställda bostadsobligationer med AAA rating. Trots en generell återhämtning i obligationspriser och särskilt fastigheter så taktar fortfarande fonden 7% i effektiv ränta.

Givet förutsättningarna med inflation vs recession som både centralbanker och de finansiella marknaderna brottas med ser vi fortsatt stor risk för volatilitet framöver och vi lägger därför kontinuerligt ett stort fokus på att ha en diversifierad och likvid portfölj.

Mer om fonden

Fler artiklar

Upp som en sol och ned som en pannkaka
Carnegie Corporate Bond

Upp som en sol och ned som en pannkaka

Månadens positiva inledning vände halvvägs då vi fick se risktillgångar, på bred front, handla ned vilket förstärktes av FED-chefens hökaktiga tal i slutet av månaden. Centralbankerna verkar fast beslutna om...

Maria Andersson 6 september 2022
Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt
Carnegie Corporate Bond

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter...

Maria Andersson 4 juli 2022
Svagt sentiment för nordiska krediter
Carnegie Corporate Bond

Svagt sentiment för nordiska krediter

Maj var en svag månad för nordiska krediter som handlade ned över hela riskskalan. Vi såg med andra ord kreditmarginaler för både AAA ratade bostadsobligationer och high yield-obligationer gå upp...

Maria Andersson 7 juni 2022