Stäng
Språk
Meny

Stark nordisk marknad trots globala oroligheter

Det nya året började i samma anda som föregående år, med god riskaptit och fortsatt jakt på avkastning. Men det starka sentimentet kom under månaden abrupt att påverkas av både spänningarna mellan USA och Iran samt coronaviruset som potentiellt även kan få en indirekt negativ effekt på de företag som är särskilt exponerade mot den kinesiska marknaden. Den ökade oron fick även globala långräntor att gå ned på bred front.

På centralbanksfronten meddelade FED att nivån på räntan bibehålls vilket supportades av en fortsatt stark arbetsmarknad även om investeringsviljan från företag fortsätter att vara svag. Även ECB bibehåller räntan och betonar att de kommer att fortsätta återinvestera förfall under deras tillgångsköpsprogram så länge det behövs oavsett positiv eller negativ rörelse av räntan.

Aktiviteten på lokal kreditmarknad var igång snabbt efter nyårsfirandet och den nordiska marknaden har visat styrka genom hela månaden trots globala oroligheter, vilket starka fondinflöden och brist på obligationer ligger bakom. Marginalerna har därför fortsatt att pressas nedåt något, vilket har varit ännu tydligare i de emissioner som gjorts i euro där riskpremien är betydligt lägre än i Norden.

Månadskommentar Corporate Bond

På primärfronten har januari bjudit på relativt hög aktivitet där vi sett bolag som svenska investmentbolaget M2 asset management, 2019 års favorit och fondens största innehav Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) samt norska kryssningsbolaget Hurtigruten ge ut nya obligationer, vilka vi deltog i.

I övrigt har vi allokerat upp inflöden i befintliga innehav och vi ser fortsatt att den stora massan av enskilda namn har bidragit till månadens avkastning där enstaka namn som SBB och Heimstaden ligger i topp samt skuldköpssektorn som fortsätter att handla starkt medan ett fåtal namn har bidragit negativt.

Fondens innehav Melin Medical, som tillhandahåller betalningslösningar och inkassotjänster, har tyvärr påverkats negativt av ett nytt norskt lagförslag som ämnar begränsa de avgifter bolaget kan ta ut i samband med inkasserandet av mindre fakturabelopp.

Under januari månad avkastade Carnegie Corporate Bond 0,55 procent, vilket också motsvarar årets avkastning hittills.

Framtiden

2019 utvecklade sig över förväntan drivet av en hög riskaptit matchat med goda fondinflöden som tillsammans drivit ned kreditmarginalerna. Givet stora prisuppgångar på krediter under 2019 så bedömer vi att avkastningen under 2020 bör förväntas komma från underliggande kuponger snarare än fortsatt sjunkande kreditmarginaler.

Givet fortsatta risker och dess marknadspåverkan förknippade med geopolitik så kommer vi att fortsatt bibehålla en balanserad, diversifierad och likvid portfölj med fokus på korta- och medellånga krediter. Vi kommer dessutom att fortsätta fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.

Mer om fonden

Corporate Bond 3 SEK

Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (SEK). Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF)....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fokus på en likvid portfölj
Carnegie Corporate Bond

Fokus på en likvid portfölj

Mars kom att bli den svagaste månaden på många år för de finansiella marknaderna och anledningen till detta stavas fortsatt corona. Virusets spridning världen över har fått stora negativa konsekvenser...

Maria Andersson 6 april 2020
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 5 april 2020
Förvaltarkommentarer och portföljdata

Förvaltarkommentarer och portföljdata

Det är oroliga tider och därför har vi tagit fram uppdaterade förvaltarkommentarer med tillhörande portföljdata för några av våra fonder, mitt i månaden (vi uppdaterar med fler fonder löpande). Carnegie...

Kristina Flintull 24 mars 2020