Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Stark start på nya året men nordiska krediter har mer att ge

Nya året startade starkt för risktillgångar, så även krediter. Tydligast var återhämtningen för europeiska krediter som alltid är snabbast på bollen när marknaden vänder åt vardera håll. Nordiska krediter har också gått bra men om marknaden hålls uppe så ser vi fortsatt chans för fin utveckling på just lokal nivå. En sektor som stack ut under årets första månad var fastigheter som gynnades av det generellt positiva sentimentet.

Primärmarknaden har öppnat upp igen och vi har sett flertalet transaktioner från bolag över hela riskskalan även om det mest glädjande är återkomsten av intressanta high yield emittenter. Ett av favoritinnehaven som också huserar på fondens topp tio lista, vind – och solparksutvecklaren European Energy, lånade både seniort och efterställt kapital där vi var med och supporterade. Även svenska OpenInfra med fina fibertillgångar, norska skuldköpsbolaget B2 samt Statshypotek var ute och inhämtade kapital där vi deltog.

I andrahandsmarknaden så har vi framför allt ökat vår exponering i bostadsobligationer med kreditbetyg AAA där vi per månadsskiftet har en vikt om dryga 16 procent vilket är något mer än vad vi normalt brukar ha. Då marknaden har varit stark samtidigt som den vikande konjunkturen ännu inte har synts i någon större omfattning i bolagens kvartalsrapporter så är vi något försiktiga till att addera viss typ av krediter just nu. Kvalitetsnamn med lägre kreditrisk betalar fortfarande förhållandevis bra tack vare bidrag från både räntor och kreditmarginaler så givet det är nuvarande riskpremien i exempelvis europeiskt handlad high yield för låg för att öka exponeringen där. Dock tycker vi att nordiska bolag inom high yield med en stabil och mindre cyklisk affärsmodell fortsatt är mycket intressanta.

Vi är på marginalen något mer defensiva med en högre exponering mot investment grade generellt. Trots en mer försiktig inställning så taktar fonden fortfarande kring 8 procent vilket riskjusterat är mycket attraktivt utifrån ett historiskt perspektiv.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.