Stäng

Stark tillväxt i ryska guldbolag

Den ryska marknaden fortsatte upp i juli trots att sanktionsrisken återigen kommit att hamna i fokus. Rysslandsfonden steg 1,5 procent under månaden.

Det amerikanska representanthuset godkände en förändring i ”the National Defence Authorization Act for 2020” som innebär att presidenten kan tvingas förbjuda amerikanska banker att handla i ny rysk statsskuld. Förändringen måste dock godkännas av senaten innan den kan bli lag.

Det har varit positiva nyheter runt gasbolaget Novatek under månaden. Bolaget sålde 10 procent av projektet Arctic LNG-2 till ett japanskt konsortium. Lite senare under månaden kom man också med ett starkt kvartalsresultat. Bolaget uppvisade ett rekordhögt kassaflöde och EBITDA steg med 8 procent under kvartalet.

Gazprom placerade i slutet av juli 2,9 procent av bolagets aktier (2,2 miljarder dollar) på marknaden. Bolaget hade tidigare dessa aktier i ”treasury”. Aktien steg kraftigt på nyheten.

Detaljhandelsbolaget X5 kom med en stark kvartalsrapport. Försäljningstillväxten var 14,4 procent. Stålbolagen NLMK, MMK och Severstal kom också med rapporter som var ganska bra. Det var dock inga stora överraskningar där. Guldbolagen Polyuz och Polymetal har gått bra under den senaste tiden. Båda kom också med bra rapporter och visar stark tillväxt. Diamantmarknaden har inte varit stark under den senaste tiden. Det syntes tydligt i Alrosas junisiffror. Försäljningen av rådiamanter föll med 16 procent i juni. Bolaget väntar sig dock att marknaden ska återhämta sig under hösten.

Den ryska inflationen fortsätter nedåt. Månadsinflationen i juni blev 0 procent. Årsinflationen kan komma att bli ner mot 3 procent vilket ska jämföras med Centralbankens mål på 4 procent. Centralbanken kommer med all sannolikhet att påskynda räntesänkningarna. Tillväxten ser inte alls bra ut och man är i behov av lägre räntor.  Den ryska tillväxten kan tom komma att bli lägre än de 1,5 procent man tidigare förväntat sig.

OPEC och Ryssland har kommit överens om att fortsätta stödja oljepriserna. Nuvarande produktionsnedskärningar har förlängts till april 2020.

Konflikten mellan Iran och framför allt USA och Storbritannien i Persiska viken är värd att hålla ögonen på. En eskalerande konflikt skulle kunna leda till väsentligt högre oljepriser vilket förstås skulle påverka Ryssland.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
”All time high”

”All time high”

Oljepriset steg kraftigt under månaden. Den ryska marknaden steg även den men inte alls i samma takt. Ur ett historiskt perspektiv är marknaden nu ganska dyr vilket innebär ett visst...

Fredrik Colliander 5 september 2016
Kraftig uppgång i Ryssland

Kraftig uppgång i Ryssland

Första halvåret av 2016 inleddes med fortsatta oroligheter på oljemarknaden. Detta drabbade Ryssland hårt, men i mitten av januari vände det äntligen och vi har sedan dess sett en kraftig...

Fredrik Colliander 27 juli 2016