Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Companies

Stark utveckling inom datacenter och resande

Globala aktier utvecklades svagt negativt under augusti men fortsatt försvagning av kronan drev positiv avkastning i SEK. På den negativa sidan såg vi fortsatta uppställ i räntor och långa amerikanska realräntor nådde en nivå på två procent. På den positiva sidan fortsätter inflation att falla och marknaden förväntar sig att världens centralbanker kommer börja sänka räntorna inom en snar framtid.

Carnegie Global Quality Companies utvecklades positivt under månaden drivet av stark utveckling bland portföljens läkemedels- och teknikbolag. Bäst avkastande bolag var Arista Networks, Booking Holdings och Visa.

Arista är ett amerikanskt bolag som vi tog in i portföljen i våras. De har en stark position inom nätverksutrustning för större datacenter och försörjer flera av de största aktörerna inom molninfrastruktur med hård- och mjukvara. Efterfrågan på datakapacitet har ökat exponentiellt senaste 10 åren och får nu en extra boost från accelererande investeringar inom AI. Arista kom med en kvartalsrapport som rejält överträffade estimaten med omsättning som ökade med 38 procent jämfört med samma period föregående år medan förbättrade marginaler ledde till att vinsten steg med 64 procent.

Booking släppte också imponerande kvartalssiffror med försäljning som ökade med 27 procent jämfört med ett år sedan och vinst som steg 50 procent. Globalt resande har hållit upp väl och antalet bokade nätter steg 9 procent medan generella prisökningar och stigande annonsintäkter bidrog till resten av omsättningstillväxten.

Även efter årets starka uppgång så handlas marknaden endast till PE 17 och om vi exkluderar ett fåtal indextunga teknikbolag från kalkylen så hamnar vi på låga PE 15 och under det långsiktiga snittet. Det finns således fortfarande gott om attraktivt prissatta bolag där ute. I rådande osäkra ekonomi är lågt belånade bolag med starka marginaler och låg konjunkturkänslighet som ett väldigt attraktivt segment inom aktier.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. Började på OPM 2015 och kom sedan till Carnegie Fonder 2021 i samband med förvärvet av OPM. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Listed Private Equity, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.

 

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.