Stäng

Starka rapporter från Zengun, Azerion och Catena Media

Globalt har vi fortsatt på inslagen bana med rådande pandemi och allt vad det innebär, konjunkturoro efter sommarens dystra BNP-siffror och bolag som alltjämt måste anpassa sig till en ny verklighet. Det som förväntades bli ett nattsvart Q2 för många bolag verkar ha räddats upp av de enorma stödpaket som sjösatts.

Daniel Gustafsson

Investerare försöker nu blicka längre fram samtidigt som centralbankernas pengamaskiner är i full gång vilket tillåtit globala finansmarknader att återhämta sig i rask takt. Även om man till synes klarar av att vara långsiktig kvarstår frågor kring vad som händer när de ekonomiska stöden fasas ut.

För Carnegie High Yield Select har det varit en rapportmånad och trots att alla bolag har 2 månader på sig att rapportera väntar de flesta HY-bolagen och de som har det kämpigast till slutet av denna period. Även om vi upplevt viss återhämtning inom fondens nisch har utvecklingen präglats av oron för bolagens förmåga att utstå den tuffa Q2 perioden, och därav har viljan att ta risk varit minst sagt bedövad när investerare väntat på rapporterna trots att riskaptiten generellt sett varit god. Med facit i hand har bolagen med råge överträffat förväntningarna, om än lågt ställda, och demonstrerat styrka på framförallt kostnadssidan vilket gjort investerare villiga att handla upp obligationerna kraftigt. Därutöver stärker bolagens prognoser tesen om att virusets effekter hålls isolerade till Q2, och rapporterna för Q3 blir därför nästa trigger för de globala finansmarknaderna.

Utöver starka rapporter från bland annat Zengun, Azerion och Catena Media samt positiva nyheter som att East Renewable är under uppköp av Aker och att Ice Group tar in mellan 650-1200 miljoner i nytt eget kapital styr nya primärmarknadsemissioner prisbilden högre när flera bolag emitterar på förhållandevis låga nivåer efter sommaren.

Fonden utvecklades väldigt starkt under månaden och steg med 3,6 procent, vilket summerar årets nedgång till -3,13 procent.

”Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det viktigaste för avkastningen på längre sikt.”

Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det viktigaste för avkastningen på längre sikt. På kort sikt är fonden dock inte immun mot förändringar i marknadssentimentet vilket coronavirusets framfart också har visat. Trots viss återhämtningen är kreditmarginalerna fortsatt på attraktiva nivåer. Fokus framgent är att bibehålla en diversifierad och likvid portfölj med bolag som vi bedömer ha en långsiktigt hållbar affärsidé.

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Carnegie High Yield Select firar tre år överst på prispallen
Carnegie High Yield Select

Carnegie High Yield Select firar tre år överst på prispallen

Under sina tre första år har Carnegie High Yield Select gett en avkastning på 3,4 procent per år, vilket ger en förstaplats hos Morningstar*. Och det finns mer avkastning att...

Daniel Gustafsson, Niklas Edman 6 november 2020
Oroligheterna spiller till viss del över på nordisk High Yield
Carnegie High Yield Select

Oroligheterna spiller till viss del över på nordisk High Yield

Stigande volatilitet, ökande smittspridning med nya nedstängningar som följd och oroligheter kring det amerikanska presidentvalet fortsätter att prägla de globala finansmarknaderna. Svängningarna på aktiemarknaderna rör sig i tandem med bakslag...

Niklas Edman 5 november 2020
Bästa high yield-fond sedan start
Carnegie High Yield Select

Bästa high yield-fond sedan start

Carnegie High Yield Select – Vår mest spetsiga och fokuserade kreditfond som investerar i högavkastande företagsobligationer inom high yield i hela Norden. Fondförvaltare Niklas Edman berättar om fonden och nuläget....

Carnegie Fonder 4 november 2020