Stäng

Starka rapporter från Zengun, Azerion och Catena Media

Globalt har vi fortsatt på inslagen bana med rådande pandemi och allt vad det innebär, konjunkturoro efter sommarens dystra BNP-siffror och bolag som alltjämt måste anpassa sig till en ny verklighet. Det som förväntades bli ett nattsvart Q2 för många bolag verkar ha räddats upp av de enorma stödpaket som sjösatts.

Daniel Gustafsson

Investerare försöker nu blicka längre fram samtidigt som centralbankernas pengamaskiner är i full gång vilket tillåtit globala finansmarknader att återhämta sig i rask takt. Även om man till synes klarar av att vara långsiktig kvarstår frågor kring vad som händer när de ekonomiska stöden fasas ut.

För Carnegie High Yield Select har det varit en rapportmånad och trots att alla bolag har 2 månader på sig att rapportera väntar de flesta HY-bolagen och de som har det kämpigast till slutet av denna period. Även om vi upplevt viss återhämtning inom fondens nisch har utvecklingen präglats av oron för bolagens förmåga att utstå den tuffa Q2 perioden, och därav har viljan att ta risk varit minst sagt bedövad när investerare väntat på rapporterna trots att riskaptiten generellt sett varit god. Med facit i hand har bolagen med råge överträffat förväntningarna, om än lågt ställda, och demonstrerat styrka på framförallt kostnadssidan vilket gjort investerare villiga att handla upp obligationerna kraftigt. Därutöver stärker bolagens prognoser tesen om att virusets effekter hålls isolerade till Q2, och rapporterna för Q3 blir därför nästa trigger för de globala finansmarknaderna.

Utöver starka rapporter från bland annat Zengun, Azerion och Catena Media samt positiva nyheter som att East Renewable är under uppköp av Aker och att Ice Group tar in mellan 650-1200 miljoner i nytt eget kapital styr nya primärmarknadsemissioner prisbilden högre när flera bolag emitterar på förhållandevis låga nivåer efter sommaren.

Fonden utvecklades väldigt starkt under månaden och steg med 3,6 procent, vilket summerar årets nedgång till -3,13 procent.

”Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det viktigaste för avkastningen på längre sikt.”

Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det viktigaste för avkastningen på längre sikt. På kort sikt är fonden dock inte immun mot förändringar i marknadssentimentet vilket coronavirusets framfart också har visat. Trots viss återhämtningen är kreditmarginalerna fortsatt på attraktiva nivåer. Fokus framgent är att bibehålla en diversifierad och likvid portfölj med bolag som vi bedömer ha en långsiktigt hållbar affärsidé.

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Bristen på information slåss med bristen på alternativ”
Carnegie High Yield Select

”Bristen på information slåss med bristen på alternativ”

Juli präglades av sommarvärme på de nordiska kreditmarknaderna efter den volatila vårens utveckling i spåren av coronaviruset. Den successiva förbättringen i virusspridningen och dödlighetstalen har tillåtit merparten av Europa att...

Maria Andersson 4 augusti 2020
Momox – ny spännande grön obligation
Carnegie High Yield Select

Momox – ny spännande grön obligation

Utvecklingen på globala finansmarknaderna indikerar en relativt snabb återhämtning för världsekonomin. Effekterna av massiva stimulanser och stödpaket driver börser till nya rekordnivåer samtidigt som nyheter om att viruset får ny...

Niklas Edman 3 juli 2020
Ränteförvaltarna: ”Ha tålamod och få en attraktiv avkastning”
Carnegie High Yield Select

Ränteförvaltarna: ”Ha tålamod och få en attraktiv avkastning”

Extrem diskrepans aktiemarknad/realekonomi. Prisnedgång ≠ förlust. Företagsobligationer återhämtar sig. Kreditmarknaden tycks sakna aktiemarknadens förmåga att blicka framåt. Catena Media, Aspire Global och Zengun – tre stabila bolag med mycket attraktiv...

Daniel Gustafsson 11 juni 2020