Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Indienfond

Starka rapporter men svag börsutveckling

Kinas öppning av ekonomin innebar att utländska investerare nettosålde indiska aktier i januari för att åter investera i kinesiska aktier som förefaller lägre värderade. Indiens värderingspremium jämfört med Kina ligger på 50 procent. På kort sikt är den indiska marknaden fullvärderad. Cykliska marknader som Kina, Korea och Taiwan kan stiga mer, speciellt om marknadens förväntningar om att vi närmar oss räntetoppen i USA infrias. På längre sikt har dock Indien goda förutsättningar att fortsätta öka sin BNP med 5-6 procent i årstakt.

Indiska företag har rapporterat sina resultat för tredje kvartalet. Bankerna kom med ännu starkare resultat än väntat. Överlag växer utlåningen med 20 procent för de privata bankerna. Tack vare högre utlåningsräntor ligger nu räntemarginalen för Icici Bank på rekordhöga 4,6 procent. Bankerna är igenom kreditcykeln och kreditförlusterna är rekordlåga. Förutom att detta är bra för aktieägarna, gynnar det indisk ekonomi i och med att bankerna kan fortsätta att driva tillväxten genom finansiering av framtida investeringar. Förra året såg vi en stark återhämtning för bilförsäljningen efter pandemin. Även om utvecklingen fortfarande är positiv för försäljningen så väntas en viss avmattning framöver. Biltillverkarna ser dock bättre marginaler i år då råvarupriserna fallit tillbaka.

Det segment som släpar efter i återhämtningen är konsumtionen av dagligvaror på landsbygden. Inkomstnivåerna har inte riktigt återhämtat sig ännu. Högre livsmedels- och energipriser innebär också att utrymmet för övrig konsumtion krymper. Hindustan Unilevers volymtillväxt ligger bara på 5 procent som exempel. Vinstutvecklingen är dock högre.

Indiens statsbudget för 2023/24 kom med väsentligt högre statliga investeringar i infrastruktur, jämfört med föregående år, framförallt inom vägar och järnvägar. Nya skatteregler för försäkringsbolagens investeringsprodukter mottogs negativt. Fonden har ingen exponering mot försäkringsbolagen. Det som saknas i budgeten var ökat stöd till befolkningen på landsbygden samt skapande av nya arbetstillfällen.

Under månaden reducerades innehaven i Reliance Industries och Bharti Airtel. Båda bolagen har utvecklats väl men har stora investeringar framför sig. Vi minskade också innehavet i State Bank of India. Fonden köpte mer i Supreme Industries.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.