Stäng
Språk
Meny

Starka rapporter och ökat innehav

Under början av augusti fortsatte semesterlunket att spegla aktiviteten på marknaderna vilket i kombination med god riskaptit och starka fondflöden givit stöd åt fortsatt stigande tillgångspriser i jakt på avkastning.

Samtidigt fortsätter världens börser att växla mellan eufori och förtvivlan när Trump spelar poker med omvärlden, Boris Johnson entledigar brittiska parlamentet och alltfler ekonomiska konjunktursignaler pekar söderut. Trots oroligheter rapporterar bolagen överlag godkända resultat. Däremot vittnar många bolag om att det blir allt svårare att sia om framtiden på grund av handelskrig och Brexit eftersom förutsättningarna ständigt pendlar.

Bristen på nyemissioner, stark M&A-marknad och duvaktiga centralbanker fortsätter att driva risksentimentet till nya rekordnivåer. När primärmarknaden sakta kom igång passade de bolag som inte emitterade innan sommaren på att hämta in pengar.

Carnegie High Yield Select

Under augusti deltog vi bland annat i Ocean Yield. Vidare har bolagens halvårsrapporter föranlett högre aktivitet i sekundärmarknaden där vi ökat vårt innehav i Tulip Oil, Zengun och Axactor mot bakgrund av starka rapporter. Vi har därtill minskat innehaven i Oriflame, Stillfront och Slättö Fastpartner något mot bakgrund av den prisstegringen som skett i bolagens obligationer.

Under sommaren har vi på temat uppköp sagt adjö till flera namn och får framgent hoppas på att lägga till ytterligare ett på listan över bolag som återlöser i förtid – Scan Global. Bolaget har vuxit ur sin kapitalstruktur och har annonserat att de har för avsikt att refinansiera under hösten, vilket kan bli en fin uppsida till ett i grunden stabilt bolag.

Fondens utveckling har under månaden till större del kommit från underliggande kuponger även om några bolag stuckit ut både uppåt och nedåt.

Carnegie High Yield Select A steg under månaden med 0,43 procent och är därmed upp 5,85 procent för året 2019.

Fler artiklar

Låg global riskaptit smittar Norden
Carnegie High Yield Select

Låg global riskaptit smittar Norden

November var en av de svagaste månaderna för globala krediter på länge och om vinterkylan fortsätter i december riskerar 2018 att bli det sämsta året för krediter sedan finanskrisen 2008....

Niklas Edman 10 december 2018
Carnegie High Yield Select firar ett år
Carnegie High Yield Select

Carnegie High Yield Select firar ett år

Carnegie Fonders nyaste medlem i räntefamiljen, Carnegie High Yield Select, firar ett år och vi kan blicka tillbaka på ett minst sagt händelserikt och spännande år, skriver förvaltaren Niklas Edman....

Niklas Edman 20 november 2018
Stabila nordiska krediter trots globala oroligheter
Carnegie High Yield Select

Stabila nordiska krediter trots globala oroligheter

Under juni har volatiliteten återigen gjort sig påmind då eskaleringar i ett globalt handelskrig fått riskaptiten att sjunka och kreditmarginaler i framförallt Europa att gå isär. Den relativt kraftiga priskorrektionen...

Niklas Edman 5 juli 2018