Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Starkaste januari på många år

Inför året hade många strateger förutspått en utmanande start på börsåret men med ett gradvist bättre börsklimat. Någon svag start blev det inte, i stället såg vi en av de starkaste januari på många år. Marknaden ligger alltid före, och med stöd av bland annat lägre energipriser har ett scenario med en mildare konjunkturnedgång börjat prisas in.

Så här halvvägs in i rapportsäsongen så måste vi kommentera bankrapporterna. I vanliga fall så tillhör banksektorn den del av börsen där analytikerna skruvar minst på estimaten och där rapportavvikelser tenderar att vara mycket små. Så var inte fallet i H2 2022 och i synnerhet inte i Q4 2022. Swedbanks räntenetto växte drygt 60 procent år över år, och 30 procent sekventiellt. Det är en remarkabelt stor ökning. I Baltikum där banken har ett inlåningsöverskott och där vinster pressats av obefintliga Euroräntor, så steg räntenettot hela 132 procent år över år. Så inget har egentligen hänt i bankerna själva som drivit upp vinsterna, utan det är normaliseringen av ränteläget som lyft vinstnivån. Gradvis under året kommer jämförelsetal självfallet bli tuffare men Swedbank, ett innehav vi ökade ifjol, är fortfarande lågt värderad och har goda förutsättningar att kommande år höja utdelningsandelen.

Vi vill också nämna Volvo och Holmen, två långsiktiga innehav som levererade solida rapporter men även extrautdelningar (över analytikernas estimat). Vi skrev tidigt i marknadskommentarer ifjol att dessa två innehav var troliga att kunna dela ut extra till aktieägarna och det visade sig rätt. Volvo har gjort ett fantastiskt arbete de senaste cirka 10 åren i att skapa marknadsledande lönsamhet, och inte bara marknadsandelar.

Holmen är i våra ögon det mest välskötta skogsbolaget med en unik position inom vattenkraft, och stora möjligheter till utbyggnad av vindkraft. Men förra året måste bolaget berömmas för lönsamheten inom trävaror (med otroligt bra timing vid köpet av Martinssons Trä 2020) samt ett fantastiskt arbete i pappersdivisionen där man lyckades leverera industrins bästa marginaler inom tryckpapper, en nisch vilken marknaden sett som närmast hopplös men som genererar starka kassaflöden och där utvecklingsarbetet pågår för konvertering till möjlig kartongråvara.

Sverigefonden gjorde endast marginella justeringar i innehaven i januari.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.