Stäng
Språk
Meny

Starkt år för defensiv portfölj

Efter ett exceptionellt starkt globalt börsår avslutades året med lite mer turbulens drivet av ökad oro för inflation och nya Covid-19 mutationer. Marknaderna stabiliserades sedan sista veckorna och påbörjade en återhämtning när riskerna från Omnikron undan för undan tonades ned samtidigt som långa realräntor i USA sjönk.

Fonden har en övervikt mot defensiva sektorer som hälsa och dagligvaror drivet av fondens inriktning mot trygga kvalitetsbolag för långsiktigt ägande. Denna inriktning förklarar även varför årets starka resultat ändå var lägre än breda globalindex mätt i SEK, där konjunkturkänsliga sektorer och olönsamma tillväxtbolag varit stora vinnare. Mäter vi fondens riskjusterade avkastning beaktat nedsiderisk (Sortino-kvot) har den under året överträffat index.

Bäst avkastande sektorer i portföljen under december var hälsovård och teknik. Avkastningen kom från en kombination av uppreviderade vinstestimat från bolagen samt mer allmänna marknadsrörelser när investerare roterade in i mer defensiva sektorer och stabila tillväxtbolag. Bäst avkastande bolag var Bristol Myers Squibb (+16,6%), CVS Health Care (+16,4%) och Cisco Systems (+16,0%). Bristol Myers höjde utdelningen och annonserade ytterligare återköp av aktier samt meddelade att man ingått ett samarbetsavtal tyska biopharma-bolaget Immatics, nyheter som mottogs väl av marknaden. CVS höjde sina vinstestimat för helåret drivet av högre än väntad vaccinationstakt under fjärde kvartalet. Från Cisco kom inga större nyheter utan aktien fortsatte en positiv trend som etablerades efter den starka kvartalsrapporten i november.

I december avyttrade vi ett antal bolag, framför allt där vi tyckt att värderingarna blivit för höga. Vi avyttrade exempelvis Novo Nordisk, ett bolag som legat med i portföljen sedan fondens start men där värderingen idag blivit väldigt hög, inte minst beaktat risker rörande ökad konkurrens från nya läkemedel/behandlingar. Vidare såldes innehaven i Accenture, S&P Global och Vestas Wind Systems. Vi ser generellt många möjligheter inför 2022 och fortsätter leta lågt värderade kvalitetsbolag, optimala för långsiktigt sparande.

Mer om fonden

Fler artiklar

Bra utveckling efter starka rapporter
Carnegie Global Quality Companies

Bra utveckling efter starka rapporter

Efter ett tufft första halvår vände marknaderna under juli som blev en väldigt stark månad för aktier. Värderingsmultiplar hade handlats ned till allt mer attraktiva nivåer per halvårsslutet och när...

Emanuel Furubo 9 augusti 2022
Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier
Carnegie Global Quality Companies

Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier

Maj inleddes med stora fall på världens börser drivet av oro för såväl högre räntor som sämre konjunktur. Under månaden återhämtades sig sedan många börser när marknaden sänkte förväntningarna om...

Emanuel Furubo 3 juni 2022
Trista försvarare till räddningen
Carnegie Global Quality Companies

Trista försvarare till räddningen

Det blev en svag månad för aktier i april, med de flesta börser i negativt territorium efter kraftiga fall inom teknik- och tillväxtaktier. En kombination av fortsatt konflikt i Ukraina,...

Emanuel Furubo 5 maj 2022