Stäng
Språk
Meny

Starkt år för defensiv portfölj

Efter ett exceptionellt starkt globalt börsår avslutades året med lite mer turbulens drivet av ökad oro för inflation och nya Covid-19 mutationer. Marknaderna stabiliserades sedan sista veckorna och påbörjade en återhämtning när riskerna från Omnikron undan för undan tonades ned samtidigt som långa realräntor i USA sjönk.

Fonden har en övervikt mot defensiva sektorer som hälsa och dagligvaror drivet av fondens inriktning mot trygga kvalitetsbolag för långsiktigt ägande. Denna inriktning förklarar även varför årets starka resultat ändå var lägre än breda globalindex mätt i SEK, där konjunkturkänsliga sektorer och olönsamma tillväxtbolag varit stora vinnare. Mäter vi fondens riskjusterade avkastning beaktat nedsiderisk (Sortino-kvot) har den under året överträffat index.

Bäst avkastande sektorer i portföljen under december var hälsovård och teknik. Avkastningen kom från en kombination av uppreviderade vinstestimat från bolagen samt mer allmänna marknadsrörelser när investerare roterade in i mer defensiva sektorer och stabila tillväxtbolag. Bäst avkastande bolag var Bristol Myers Squibb (+16,6%), CVS Health Care (+16,4%) och Cisco Systems (+16,0%). Bristol Myers höjde utdelningen och annonserade ytterligare återköp av aktier samt meddelade att man ingått ett samarbetsavtal tyska biopharma-bolaget Immatics, nyheter som mottogs väl av marknaden. CVS höjde sina vinstestimat för helåret drivet av högre än väntad vaccinationstakt under fjärde kvartalet. Från Cisco kom inga större nyheter utan aktien fortsatte en positiv trend som etablerades efter den starka kvartalsrapporten i november.

I december avyttrade vi ett antal bolag, framför allt där vi tyckt att värderingarna blivit för höga. Vi avyttrade exempelvis Novo Nordisk, ett bolag som legat med i portföljen sedan fondens start men där värderingen idag blivit väldigt hög, inte minst beaktat risker rörande ökad konkurrens från nya läkemedel/behandlingar. Vidare såldes innehaven i Accenture, S&P Global och Vestas Wind Systems. Vi ser generellt många möjligheter inför 2022 och fortsätter leta lågt värderade kvalitetsbolag, optimala för långsiktigt sparande.

Mer om fonden

Fler artiklar

Defensiva aktier höll emot i osäkert läge
Carnegie Global Quality Companies

Defensiva aktier höll emot i osäkert läge

Globala aktier hade en svagare period i november och de flesta börser uppvisade negativ utveckling, efter att nyheter om en ny virusmutation skapade oro och drev ned riskviljan. Den än...

Emanuel Furubo 6 december 2021
Globala giganter levererar
Carnegie Global Quality Companies

Globala giganter levererar

Globala aktier hade en stark period i oktober och återhämtade nedgångarna från september. Lägre långa realräntor och en stark rapportsäsong bidrog till den positiva utvecklingen. Framförallt gick cykliskt och energi...

Emanuel Furubo 4 november 2021
Två nya innehav i portföljen
Carnegie Global Quality Companies

Två nya innehav i portföljen

Månaden bjöd på breda aktienedgångar drivet av bland annat ökad oro kring ekonomisk och politisk utveckling i Kina och flaskhalsar inom globala logistikkedjor. Amerikanska centralbanken FED utvecklade också sin tidslinje...

Emanuel Furubo 6 oktober 2021