Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Starkt avslut på året

Den positiva utvecklingen fortsatte i december som gav en riktigt stark avslutning på 2023. Vi har under 2023 relativt snabbt gått från hökaktiga centralbanker som oroar sig för effekterna av en hög inflationen till exempelvis FED som under månaden tog en betydligt mer duvaktig ton med fokus på tillväxt vilket också ytterligare understödde den starka riskaptiten.

Zoomar vi in på krediter fortsätter Norden att se mer attraktivt ut jämfört med Europa där kreditmarginalen för segmentet high yield närmade sig låga 300 i slutet av månaden. Detta är en bra bit under historiskt genomsnitt och speglar inte helt de konjunkturella förväntningarna på ekonomin.

Även om primärmarknaden stannade av efter andra veckan i december så var sekundärmarknaden i full gång fram till jul och vi var relativt aktiva under månaden med att positionera oss inför nya året. Vi gick helt ur innehavet Oriflame. Förutom att de kämpar operationellt och har en alldeles för hög skuldsättning tror vi att refinansieringen om dryga 2 år kommer bli svår och att full återbetalning av utestående skuld är utesluten. Bolagets Rysslandsexponering, som vi bedömer kommer fortsätta vara en viktig marknad för bolaget på grund av dess lönsamhet, var också en betydande anledning till att vi valde att avyttra. Även om avyttringen gjordes på låga prisnivåer så investerade vi samtidigt i andra namn där vi ser betydligt större uppsida från nuvarande prisnivåer jämfört med vad vi såg i Oriflame.

Heimstaden Bostad, där det trots negativa tidningsskriverier finns fina, långsiktiga och geografiskt diversifierade tillgångar med låga vakanser, starka ägare och en professionell ledning. Även om de under månaden blev nedgraderade till en svag investment grade så tror vi starkt på bolagets vilja och förmåga att bibehålla sin investment grade rating. Vi passade även på att etablera en position i stabila Assa Abloy vilket genererar både en attraktiv avkastning, diversifiering och likviditet till portföljen.

Med en historiskt defensiv portfölj som genererar fortsatt hög avkastning ser vi 2024 med tillförsikt och tackar samtidigt ödmjukt för förtroendet att förvalta alla andelsägares investerade kapital ytterligare ett år.

Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.