Stäng

Statens första gröna obligation

Längre svenska räntor backade under september och vi har nu negativa räntor för svenska statsobligationer ända fram till 10-års punkten. Med stöd av fallande räntor blev det därmed en stark månad för Carnegie Obligationsfond som gick upp med 0,72 procent under september.

Riksbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad och vägledningen är att vi kommer få leva med nollränta under de kommande tre åren. De konstaterar också att det kan ta tid innan inflationen varaktigt når upp till Riksbankens mål på 2 procent. Istället för minusränta avses stimulanserna fortsätta med tillgångsköp inom ramen för vad som lanserats tidigare under året. Riksbanken konstaterar också att programmen har haft en lugnande effekt på de finansiella marknaderna.

Avseende portföljen deltog vi i början av månaden i statens första gröna obligation som vi berättat om tidigare. Den prissattes i princip på kurvan för svenska statspapper trots att det är ett instrument som inte ingår i ledande index. Det gröna inslaget lockade till sig investerare och emissionen var kraftigt övertecknad.

Vi fick dock god tilldelning och med ett inledande räntefall i marknaden fick den tioåriga obligationen en positiv start.

Utöver statens gröna obligation har vi även köpt mer i statligt ägda Specialfastigheter samt en mindre post i en något längre bostadsobligationer emitterad av Stadshypotek. Vi ökade även vår exponering mot SBAB genom deras benchmarkobligation med förfall 2025. Segmentet för bostadsobligationer fortsätter att supporteras av Riksbankens återkommande köp. Efter att vi under senaste halvåret sett allt tightare spreadar för segmentet blev september dock något lugnare och bidraget till avkastning i fonden under månaden kom framförallt av det allmänt lägre ränteläget.

Carnegie Obligationsfond har innehav med mycket hög kreditkvalitet med fokus på stat, kommun och bostadsobligationer. Fonden håller lång ränteduration vilket gör att fonden känslig för rörelser i svenska marknadsräntor.

Mer om fonden

Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Prognoser kring pandemins utveckling blir avgörande framåt
Carnegie Obligationsfond

Prognoser kring pandemins utveckling blir avgörande framåt

Svenska marknadsräntor avslutade oktober i nivå med föregående månad även om viss rörelse noterades inom månaden. En ny våg av coronaspridning bidrog till ökad riskaversion mot slutet av oktober och...

Mikael Engvall 4 november 2020
Bostadsobligationer i Stadshypotek och Länsförsäkringar
Carnegie Obligationsfond

Bostadsobligationer i Stadshypotek och Länsförsäkringar

Längre svenska räntor rörde sig högre under augusti och index för svenska statsobligationer, OMRX backade med 0,53 procent. Carnegie Obligationsfond gick ned med 0,44 procent under perioden. I slutet av...

Mikael Engvall 2 september 2020
Fortsatt exponering mot bostadsobligationer
Carnegie Obligationsfond

Fortsatt exponering mot bostadsobligationer

Under juli månad har vi endast sett mindre rörelser för svenska räntor och som väntat lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad vid sitt möte i början av månaden. Även om direktionen var...

Mona Stenmark 5 augusti 2020