Stäng

Stillfront förtjänar mer

Carnegie Småbolagsfond steg med 1,5 procent i januari. Stillfront var månadens bästa innehav med en uppgång om 27 procent.

Stillfront fortsätter sin framgångsrika kombination av stark organisk utveckling och värdeskapande förvärv. Denna gång är det den framgångsrika mobilspelutvecklaren Storm8 som förvärvas. Köpeskillingen för det kalifornienbaserade bolaget erläggs som en kombination av kontanter och nyemitterade aktier.

I vår inledande analys av transaktionen ser det ut som att Stillfronts vinst per aktie ökar väsentligt mer än januaris kursuppgång. Förvärvande bolag värderas högt på Stockholmsbörsen, väsentligt över Stillfronts värdering. Detta trots att Stillfront växer snabbare organiskt, gör förvärv som är större i förhållande till sin egen storlek och tillför väsentliga synergier till de förvärvade bolagen. Stillfront värderas efter förvärvet en bra bit under såväl Stockholmsbörsen som småbolagsindex vilket vi bedömer som attraktivt.

Cloetta rapporterade sitt resultat för det fjärde kvartalet 2019 och bolaget fortsätter den fina utveckling som inleddes i början av 2019. Bolaget fortsätter att driva den organiska försäljningsutvecklingen i rätt riktning och även lönsamheten utvecklas åt rätt håll. Det är inga sjumilakliv vi talar om men det blir sakta men säkert tydligt bättre.  Cloettas verksamhet är defensiv och när nu bolaget ändå växer såväl omsättning som vinst gör det anrättningen aptitlig enligt oss. Värderingen är låg i förhållande till svenska småbolag i allmänhet och till jämförbara bolag i synnerhet. Vi tror på en fortsatt positiv lönsamhetsutveckling under året.

Collector är ingen aktie vi äger men i efterdyningarna till dess ogynnsamma utveckling har vårt innehav i konsumentkreditbolaget Resurs Bank påverkats negativt. Aktien backade med 11 procent i januari. Det finns gemensamma nämnare i att båda bolagen sysslar med konsumentkrediter men Collector har även flera andra rörelsegrenar, vilket Resurs inte har.

Vi tror att Resurs fokus är en fördel. Bolaget har en lång, framgångsrik, historik och därtill en stark kapitalisering. Vi ser en väsentligt lägre risknivå i Resurs relativt Collector och ser i ljuset av det värderingen av aktien som klart gynnsam. Resurs Bank redovisade nyligen sitt helårsresultat och vi fann där inget som oroade. Resurs Bank har en stabil utveckling och en god kapitalisering.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober
Carnegie Småbolagsfond

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober

Stockholmsbörsen backade med 5,9 procent i oktober, småbolagsindex var något svagare med en nedgång om 7,4 procent. Carnegie Småbolagsfond minskade med 6,1 procent. Efter en längre tids optimism tog oron...

Viktor Henriksson 5 november 2020
Stillfront och Bufab levererar
Carnegie Småbolagsfond

Stillfront och Bufab levererar

Stockholmsbörsen steg med 4,5 procent i september, småbolagsindex steg med 6,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,4 procent. I september förflyttades fokus från börsbolagens kvartalsrapporter till makroekonomiska indikatorer. Sammanfattningsvis utvecklas...

Viktor Henriksson 5 oktober 2020
”Imponeras av hur bolagen hanterat situationen”
Carnegie Småbolagsfond

”Imponeras av hur bolagen hanterat situationen”

Stockholmsbörsen steg med 3,7 procent i augusti, småbolagsindex steg med 5,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,8 procent. I augusti fick vi som vanligt de sista halvårsrapporterna och när vi...

Viktor Henriksson 4 september 2020