Stäng

Stillfront mot strömmen på skoningslös marknad

Carnegie Småbolagsfond backade med 20,8 procent i mars. Stillfront, som är fondens största innehav, klarade börsraset i mars på ett bra sätt och steg med 5,1 procent.

Vi vet ännu inte hur mars har varit för bolaget men streamingtjänster som distribuerar dataspel har redovisat rekordsiffror. Mycket tyder på att sektorn har utvecklats väldigt bra i mars. En så signifikant relativ överavkastning manar naturligtvis till eftertanke, men värderingsmultiplarna ser fortfarande attraktiva ut och vi tror att bolagets utveckling varit och kommer att fortsätta vara god trots det som händer i vår värld.

Dometics kurs backade 45,8 procent i mars. En dramatisk utveckling. Naturligtvis drabbas bolaget av Coronakrisen men vi gör bedömningen att det är fel att värdera bolaget med dagens situation helt i fokus.

Husbilstillverkarna, Dometics kunder, drar rimligtvis ned sina inköp radikalt nu när världen har stannat upp. Samtidigt är det värt att tänka på att en stor del av Dometics försäljning går till servicemarknaden som rimligtvis bör klara sig ganska bra. Om vi blickar framåt bör husbilar och husvagnar ha en framtid. Kanske kommer vi semestra mer på hemmaplan och då är Dometics produkter helt rätt.

Bolaget är ganska skuldsatt och vi tror att det är den stora anledningen till kursfallet. Vår bedömning är att bolaget inte kommer att behöva genomföra en nyemission och även om de skulle göra tror vi att det mer än väl inprisat på dagens kursnivå. I grund och botten är bolaget välskött och har ljusa framtidsutsikter. Kanske kan de utnyttja turbulensen och ta marknadsandelar från mindre konkurrenter. Vi har ökat vårt innehav.

Vi har ökat vårt innehav i Loomis. Aktien har utvecklats svagt och bolaget värderas nu långt under historiska multiplar. Naturligtvis är nedstängningen som pågår negativ för bolaget. Stängda butiker behöver inte Loomis kontanthantering. Men en stor del av Loomis verksamhet går till banker och bankomater. Om vi sedan lägger till dagligvaruhandel, apotek och handlare som fortfarande har öppet är en stor del av bolagets omsättning intakt.

Loomis har en ganska flexibel kostnadsstruktur, personalkostnader är en stor kostnadspost i resultaträkningen. Investeringar bör kunna skjutas på vid behov. Naturligtvis är det som händer dåligt för bolaget i ett nära perspektiv, men kanske kan bolaget gå ur krisen med stärkta marknadsandelar. Konkurrenten Brinks har nyligen genomfört ett jätteförvärv av G4S kontanthanteringsverksamhet och är ansträngda såväl finansiellt som organisatoriskt. Kanske finns det mindre aktörer som Loomis kan konkurrera ut eller köpa? Om vi blickar framåt och antar att verksamheten nästan kommer tillbaka till det normala är aktien lågt värderad.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober
Carnegie Småbolagsfond

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober

Stockholmsbörsen backade med 5,9 procent i oktober, småbolagsindex var något svagare med en nedgång om 7,4 procent. Carnegie Småbolagsfond minskade med 6,1 procent. Efter en längre tids optimism tog oron...

Viktor Henriksson 5 november 2020
Stillfront och Bufab levererar
Carnegie Småbolagsfond

Stillfront och Bufab levererar

Stockholmsbörsen steg med 4,5 procent i september, småbolagsindex steg med 6,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,4 procent. I september förflyttades fokus från börsbolagens kvartalsrapporter till makroekonomiska indikatorer. Sammanfattningsvis utvecklas...

Viktor Henriksson 5 oktober 2020
”Imponeras av hur bolagen hanterat situationen”
Carnegie Småbolagsfond

”Imponeras av hur bolagen hanterat situationen”

Stockholmsbörsen steg med 3,7 procent i augusti, småbolagsindex steg med 5,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,8 procent. I augusti fick vi som vanligt de sista halvårsrapporterna och när vi...

Viktor Henriksson 4 september 2020