Stäng

Stiltje i primärmarknaden

Juli kantades av dramatiska händelser i vår omvärld med bland annat terrordåd i Frankrike och militärkupp i Turkiet, men det rådde trots allt lugn i segmentet för nordiska krediter med hög kreditkvalitet skriver Carnegie Likviditetsfonds förvaltare Mikael Engvall.

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad vid sitt möte i början av juli och signalen är nu att det är först under andra halvåret 2017 som de förväntar sig en höjning av reporäntan och då i långsam takt. Det har varit relativt små rörelser i kortare räntor under månaden och det råder lite av ett sommarlugn på räntemarknaden överlag.

Stibor handlades ner ytterligare och avslutade månaden på -0,58. Vi såg små rörelser avseende tvååriga statsobligationer som stängde på -0,66 procent.

Carnegie Likviditetsfond hade en positiv utveckling som avslutade juli med en uppgång på 0,09 procent samtidigt som statskuldsväxlar backade 0,05 procent.

Vi skulle gärna se mer emissioner bland stabilare nordiska företag, men just nu råder det närmast sommarstiltje i primärmarknaden och vi har endast gjort några mindre affärer i sekundärmarknaden. Vi har exempelvis ökat vår exponering något mot fastighetsbolaget Hemsö.

Marknaden skakade relativt snabbt av sig oron efter den brittiska omröstningen om utträde ur EU och stabilare Investment Grade-krediter påverkades inte i någon större utsträckning, framförallt inte de krediter som handlas här i Norden.

Vi fortsätter istället vår färd i en extrem lågräntemiljö och det gäller att anpassa förväntningsbilden därefter. Vi upprätthåller en balanserad portfölj med låg risk och med ambitionen att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till storbankernas fasträntekonton.

Mer om fonden

Likviditets­fond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Stabil fond i en turbulent omvärld

Stabil fond i en turbulent omvärld

Vi vaknade upp på midsommarafton med beskedet att britterna röstat för ett utträde ur den Europeiska Unionen. De finansiella marknaderna skakades om ordentligt och överraskningsmomentet var stort då undersökningarna inför...

admin 8 juli 2016