Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Småbolagsfond

Stockpicking är tillbaka!

I tuffa tider går generellt sett småbolagsaktier sämre än stora. De är förknippade med högre finansiell risk, inte lika beprövade affärsmodeller och förhoppningsbolag. Under året har det lett till att den fleråriga premien mot storbolag har raderats och man kan nu köpa småbolag till ”rabatt”.

Det är viktigt att komma ihåg hur brett småbolagsindex är. Från bolag under miljarden i börsvärde till bolag närmre 100 miljarder. Ägde man vid årets början småbolagsindex 20 största aktier var skillnaden klart positiv jämfört mot de 20 minsta. Men inte ett enda av de större småbolagen positionerade sig bland årets vinnare, undantaget SAAB som många fonder inte kan äga. Där hittar vi istället Bonesupport, Dedicare, Bioarctic, B3 Consulting och Mildef. På förlorarlistan hittar vi biotechaktier och skuldsatta bolag med koppling till konsument, bostäder eller Ryssland.

Styrräntan ökade under året från 0 procent till 2,5 procent, vilket dragit upp riskpremierna. Jämför till exempel förra årets darling Instalco med Bravida. Liknande verksamhet och slutmarknad inom installation, snarlika marginaler underliggande nyckeltal, men medan Instalcos nettoskuld inklusive tilläggsköpeskillingar i förhållande till EBITDA legat nära 2.5x så har Bravidas varit närmre 1x.

Tittar vi på skuldjusterade multiplar så har Instalcos fallit från 33x 2021 till närmre 17x och Bravidas från 18x till 14x. Hög multipel i kombination med hög skuld var ingen höjdare när premien ökade och räntorna blev dyrare. Instalco var på året ned 54 procent jämfört med Bravidas relativt låga 9 procent. Vad allt detta egentligen mynnar ut i är att vi borde kunna hitta många intressanta lägen under 2023. Stockpicking är tillbaka!

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.