Stäng

”Stor kassa skapar möjligheter”

John Strömgren, förvaltare av Carnegie Strategifond.

Carnegie Strategifond, ”Stratten”, är något av en favoritfond för många pensionssparare. Blandningen mellan aktier med bra utdelning och företagsobligationer med bra ränta har lagt grunden för en trygg, långsiktig avkastning. Vi frågar John Strömgren, fondens förvaltare sedan 1996, om en lägesrapport i coronakrisen.

Du har ökat kassan på sistone, varför?

Givet de extrema omständigheterna känns det inte orimligt att ha en högre kassa än normalt, då det enda man med säkerhet vet är att osäkerheten är större än någonsin. Den extra likviditeten är en förutsättning att kunna utnyttja de möjligheter som kan uppstå. Ett exempel är SSAB, som med tanke på bolagets långsiktiga möjligheter blev oerhört attraktivt i samband med börsraset. Sedan vår investering i mars har innehavet avkastat 50 procent.

Stockholmsbörsen har återhämtat sig på sistone, men kreditmarknaden har inte riktigt hängt med i uppgången. Hur ser du på den och de företagsobligationer du har i Strategifonden?

Nja, sanningen är att kreditmarknaden faktiskt har hängt med i återhämtningen om man sätter dem i relation till riskfria alternativ, men jag håller med om att många företagsobligationer är märkvärdigt lågt värderade. Men eftersom jag håller företagsobligationer till förfall är jag inte orolig. Det vi ser är prisnedgång, inte värdenedgång.

Samtidigt ska man komma ihåg att kreditmarknaden inte ät riskfri och i den här nedgången har förstås riskfria statspapper, som vissa andra blandfonder investerar i, klarat sig bättre. Men det bör betonas att statspapper numera saknar avkastning. På kort sikt står de förstås emot bättre i en större nedgång men på längre sikt är det svårt att se vad de ska bidra med. Med tanke på inflation blir ägandet av statspapper ett säkert sätt att förlora permanent köpkraft över till exempel femårsperiod.

I en jämförelse med aktiemarknaden kan det även vara relevant att se till de underliggande sektorerna. Vissa har klarat sig bättre medan andra, mer ränterelaterade branscher som fastighet och bank har klarat sig sämre. Fastighets- och bankindex har utvecklats sämre än krediter sedan årsskiftet, och bank betydligt sämre under en längre period. I Carnegie Strategifond har vi från tid till annan valt bort bankaktier till förmån för bankobligationer.

Vilka investeringsmöjligheter ser du i dag? Vad är mest attraktivt, aktier eller krediter?

Jag tycker inte det är relevant att generellt jämföra tillgångarna mot varandra, det finns alltid intressanta alternativ inom båda tillgångsslagen vilket vi försöker utnyttja.

Det talas om att ”value” är på väg tillbaka. Vad tror du?

Som en bakgrund kan man konstatera att förväntningarna på bolagens vinstutveckling är betydligt lägre ställda i dag jämfört med före coronakrisen. Ändå har börsen gått upp, så rimligen har avkastningskravet sjunkit på riskfyllda tillgångar som aktier, vilket i sin tur troligen är en effekt av massiva stödinsatser från centralbanker och stater.

Det här har framför allt gynnat tillväxtaktier, med IT i spetsen, och i mitten av maj var värderingsskillnaden mellan tillväxt- och värdeaktier på den högsta nivån någonsin. Som jag ser det är det rimligt att tro att värdeaktier kan knapra in en del på värderingsgapet om nu världsekonomin snart återgår till något som påminner om normalläge.

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska aktier och företagsobligationer – vilken period tycker du är rimlig för att utvärdera den här typen av fonder?

Som med alla investeringar måste man tänka långsiktigt, och för att få långsiktig avkastning måste man kunna tåla kortsiktiga motgångar. För att svara på din fråga bör man utvärdera aktie- och blandfonder över en börs- och konjunkturcykel. Tidigare pratade man om en rullande femårsperiod, men i praktiken har ju intervallen mellan de stora rörelserna varit längre under senare år. Egentligen bör vi kanske tänka 10-15 år, även om det är en för lång horisont för de flesta. Att titta på avkastningen sedan årsskiftet, då fonden haft det motigt, är i alla fall en alldeles för kort tid. Det gäller för övrigt även fjolåret, då fonden hade en mycket stark avkastning med 27 procent.


John om några av sina favoritinnehav:

3 aktier
Investor

Investmentbolag med över 20 procent rabatt, vilket är helt obegripligt. Dolda övervärden i Mölnlycke, vilket är en bra anledning att få exponering med rabatt till flera innehav vi gillar, exempelvis ABB, Atlas och SEB.

Holmen

Jag gillar realtillgångar och Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Svensk skog ger både miljövänliga alternativ till plastförpackningar, hållbart byggnadsmaterial och bioenergi, och binder koldioxid medan den växer. Vid samma pris som AMF betalade för Bergvik skulle bara skogen vara värd över 300 kronor per Holmen-aktie, som idag står kring 300 kronor. Och då får man bland annat en av världens mest lönsamma kartongfabriker i Iggesund på köpet. Dessutom är Holmen skuldfritt.

Essity

SCA:s avknoppning går från klarhet till klarhet med sina hygien- och hälsoprodukter, vilket marknaden har premierat i samband med coronakrisen.

3 företagsobligationer
Heimstaden

Diversifierat bestånd av bostadsfastigheter om 108 miljarder spritt över norra Europa. Kapitalstarka ägare med bland annat Alecta som åtagit sig långsiktigt med kapital. Stor kapitalstruktur med global likviditet möjliggör bredare investerarbas än rena nordiska bolag.

Akelius

Stort hyresfastighetsbestånd mot bostäder i Norden, Europa och USA. Bra avkastning i förhållande till risken där vi kan få exponering mot olika delar av kapitalstrukturen, vilket ger en god likviditet. I nuläget handlas bolaget till ungefär 4 procent i yield med cirka 3,5 års löptid.

Verisure

Förmodligen ett av Nordens bästa High Yield-bolag med oerhört stabil verksamhet och lojalitet i kundbasen. Säkerhetslösningar ligger rätt i tiden och abonnemangsmodellen i kombination med verksamhetens natur gör att bolaget visar strukturell tillväxt år efter år. Marknaden handlar detta till cirka 6 procent för 3,5 års löptid.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Överraskande starka rapporter från Lifco, Epiroc och Volvo
Carnegie Strategifond

Överraskande starka rapporter från Lifco, Epiroc och Volvo

Efter att fonden stigit varje månad sedan i mars sjönk fonden med 3,7 procent i oktober, innebärande att fondens utveckling hittills i år är -1,7 procent. Aktiemarknaderna, men även i...

John Strömgren 5 november 2020
Ökad skogsexponering
Carnegie Strategifond

Ökad skogsexponering

Fonden steg med 4,21 procent i september, innebärande att fonden nu stigit sex månader i rad. Det stora fallet i mars har nu hämtats igen och utvecklingen hittills i år...

John Strömgren 7 oktober 2020
Världsekonomin stärks
Carnegie Strategifond

Världsekonomin stärks

Samstämmiga marknadsrörelser pekar på att världsekonomin nu håller på att stärkas. Aktiemarknaderna stiger, långräntorna har rört sig något uppåt, kreditmarginalerna krymper och råvarupriserna stiger. På aktiemarknaden är det också de...

John Strömgren 8 september 2020