Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie SPAR Balanserad, Carnegie SPAR Global

Stor potential på den australiska elmarknaden

Bankfrossan lättade och inflationsstatistiken förbättrades vilket bidrog till en stark utveckling på världens börser under slutet av månaden. Riskaptiten återvände och den amerikanska börsen uppvisade en stark månad och steg med hela 3,5 procent. Fed höjde som väntat räntan med 25 punkter till intervallet 4,75-5 procent under månaden, trots rådande bankoro. Det är den nionde raka höjningen och den låg i linje med marknadens förväntningar.

I den globala delen av portföljen var det techbolagen som utvecklades bäst. Banksektorn hade en svag period. Bäst utveckling bland bolagen under månaden var Microsoft (+3,7%), Alphabet (+2,6%), Apple (+2,3%) och L’Oreal (+2,2%). Sämst utvecklades Schwab (-33%), Carnegie Listed Private Equity (-4%) och Blackrock (-2%).

Under månaden kom Elevance Health in som ett nytt innehav. Elevance Health är ett amerikanskt bolag som är stora inom sjukvårdsförsäkring. De har en god och långsiktigt hållbar lönsamhet, en vinsttillväxt på nästan 20 procent per år. Detta i kombination med en attraktiv värdering gör att vi ser Elevance Health som ett mycket spännande bolag som vi bedömer ha goda möjligheter att fortsätta utvecklas väl.

I den svenska delen av portföljen var det många av de lite mindre bolagen som utvecklades väl under månaden. Bäst avkastande bolag under månaden var Systemair (+13%), Getinge (+12%) och Lindab (+9%). Sämst utvecklades Skanska (-13%), SEB (-12,5%) och Re:Newcell (-12%). Meko har kommit in som ett nytt innehav i fonden under månaden.

OX2 kommunicerade i slutet av månaden att de gör intåg på den australiska marknaden genom ett förvärv av Esco Pacific, som är en utvecklare av förnybar energi. Esco Pacific har en projektutvecklingsportfölj som omfattar 1420 megawatt, varav 1220 MW är solkraft och resterande är energilagring. Förvärvet förväntas bidra positivt till OX2:s resultat från och med nästa år. Att ge sig in på en ny marknad är naturligtvis förenat med risk, men vi bedömer att det finns en stor potential då den australiska elmarknaden är nära dubbelt så stor som den svenska.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.